česko-anglicko překlad pro "škodlivý software"

CS

"škodlivý software" anglický překlad

volume_up
škodlivý software {m}
EN

CS škodlivý software
volume_up
{mužský rod }

1. IT

škodlivý software
volume_up
malware {podstatné jméno}
Otevře webovou stránku SmartScreen, na které můžete nahlásit malware (škodlivý software).
Open a SmartScreen webpage where you can report malware (malicious software).
Zkontrolujte, zda se v počítači nevyskytují viry a škodlivý software.
Be sure your computer is virus-free and malware-free.
Filtr SmartScreen vás také může chránit před stažením nebo instalací malwaru (škodlivý software).
SmartScreen Filter can also help protect you from downloading or installing malware (malicious software).

Podobné překlady pro "škodlivý software" anglicky

škodlivý přídavné jméno
software podstatné jméno
English

Příklady použití pro "škodlivý software" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTrojský kůň je škodlivý software, který se skrývá uvnitř jiných programů.
A Trojan horse is a malicious software program that hides inside other programs.
CzechMůže automaticky vyhledat a odstranit škodlivý software, který již je nainstalován.
It can automatically find and remove malicious software that might already be installed.
CzechLišta Google Toolbar není škodlivý software a splňuje přísné zásady ochrany osobních údajů.
Google Toolbar isn't malicious software, and adheres to strict privacy principles.
CzechCo dělat, když program Microsoft Security Essentials rozpozná v počítači škodlivý software?
What should I do if Microsoft Security Essentials detects malicious software on my PC?
CzechDoplňky ale také mohou obsahovat spyware nebo jiný škodlivý software.
However, add-ons can also install spyware or other malicious software.
CzechŠkodlivý software představují například viry, červi a trojské koně.
For example, viruses, worms, and Trojan horses are malicious software.
CzechOchraňte svůj počítač a odstraňte z něj škodlivý software (včetně červů Blaster, Sasser nebo Mydoom).
Help protect your PC and remove malicious software (including Blaster, Sasser, and Mydoom).
CzechProgram Microsoft Security Essentials pomáhá blokovat škodlivý software.
Microsoft Security Essentials helps block bad software.
CzechBrána firewall může rovněž zabránit tomu, aby počítač odesílal škodlivý software do jiných počítačů.
A firewall can also help stop your computer from sending malicious software to other computers.
CzechNěkterý škodlivý software vyžaduje pro svou instalaci vaši pomoc.
Some malicious software requires your help to install it.
CzechSpořiče obrazovky mohou obsahovat škodlivý software nebo spyware.
Screen savers can contain malicious software or spyware.
CzechKaždý nový den přináší i nový škodlivý software.
Every day brings new malicious software.
CzechKlepnutím na podvodný odkaz se můžete dostat na webovou stránku, která se pokusí do počítače stáhnout škodlivý software.
Clicking a deceptive link can take you to a webpage that attempts to download malicious software onto your computer.
CzechOchranu před hrozbami spojenými s padělaným softwarem, jako jsou viry, spyware a další škodlivý software.
Protection from the risks that can be associated with counterfeit software, such as viruses, spyware, and other malicious software.
CzechAno, některý škodlivý software se může nainstalovat z webu prostřednictvím skriptu nebo programu vloženého do webové stránky.
Yes, some malicious software can be installed from a website through an embedded script or program in a webpage.
CzechJestliže ze starého počítače přenesete soubory obsahující škodlivý software, může být tento software přenesen do nového počítače.
If you transfer files containing malicious software from your old computer, that software can be transferred to your new computer.
CzechProgram Windows Defender vám může doporučit, abyste odstranili určitý spyware, avšak ne každý označený software je škodlivý nebo nežádoucí.
While Windows Defender will recommend that you remove spyware, not all software that is flagged is malicious or unwanted.
CzechProgram Windows Defender vám může doporučit, abyste odstranili určitý spyware, avšak ne každý zjištěný software je škodlivý nebo nežádoucí.
While Windows Defender will recommend that you remove spyware, not all software that is detected is malicious or unwanted.
CzechPotenciálně nežádoucí nebo škodlivý software může být naprogramován také tak, aby se spustil v neočekávaném čase, nejen ihned po instalaci.
Spyware or potentially unwanted software can also be programmed to run at unexpected times, not just when it is installed.
CzechFiltr SmartScreen porovnává navštívené weby s dynamickým seznamem nahlášených webů, které využívají útoky phishing nebo obsahují škodlivý software.
SmartScreen checks the sites you visit against a dynamic list of reported phishing sites and malicious software sites.