česko-anglicko překlad pro "úkon"

CS

"úkon" anglický překlad

EN
CS

úkon {mužský rod }

volume_up
volume_up
action {podstatné jméno}
Není to úkon, i když v anglickém jazyce je to též úkon.
It's not an action, but in the English language, it is also an action.
Když můžete, pane Solano, hovořit jménem celé Unie, musí zde nejdřív být úkon přesvědčit každého a každého do věci zatáhnout.
When you are able, Mr Solana, to speak on behalf of the whole Union, there has to be, beforehand, action to persuade everybody and to get everybody on board.
volume_up
act {podstatné jméno}
Nicméně upozorňuji na skutečnost, že pouhé usnesení základní problém nevyřeší, protože tento legislativní úkon nemá závazný charakter.
Nevertheless, I call attention to the fact that a mere resolution will not solve the basic problem, since this legislative act is of a non-binding nature.
úkon (také: jednání, transakce)
volume_up
transaction {podstatné jméno}

Příklady použití pro "úkon" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBa co víc, vnější svět nebo dotyčný úkon je nejasný a zároveň proměnlivý.
And more than that, the outside world, or task, is both ambiguous and variable.
CzechNení to úkon, i když v anglickém jazyce je to též úkon.
It's not an action, but in the English language, it is also an action.
CzechZa tento administrativní úkon by jim neměl být účtován žádný poplatek.
CzechA já dělám tento úkon a on jej pozoruje.
And I'm doing this task here, and he's checking up.
CzechTyto hlavní směry by měly přinést dlouhodobé zaměření, zatímco analýza růstu je každoroční úkon, který se dotýká jejich obsahu.
The guidelines provide long-term orientation, while the growth survey is an annual exercise that concerns its substance.
CzechUnie by však měla začít u jedné oblasti, z níž čiší nekonzistentní přístup, a jejíž vyřešení vyžaduje jen drobný ministerský úkon.
But the Union should start in one area of glaring inconsistency which requires little more than ministerial fiat to fix.
CzechTento úkon se nazývá přetažení.
CzechKdyž můžete, pane Solano, hovořit jménem celé Unie, musí zde nejdřív být úkon přesvědčit každého a každého do věci zatáhnout.
When you are able, Mr Solana, to speak on behalf of the whole Union, there has to be, beforehand, action to persuade everybody and to get everybody on board.
CzechNicméně upozorňuji na skutečnost, že pouhé usnesení základní problém nevyřeší, protože tento legislativní úkon nemá závazný charakter.
Nevertheless, I call attention to the fact that a mere resolution will not solve the basic problem, since this legislative act is of a non-binding nature.
CzechPokud pravidelně vyhledáváte určitou skupinu souborů a provádíte tak proto opakovaně stejný úkon, může být výhodné uložit výsledky hledání.
If you regularly look for a certain group of files and end up performing the same search over and over again to find them, you might find it useful to save your search results.
CzechInformace musí být přístupné a srozumitelné; jinak se z jejich poskytování stane pouhý technický úkon, který účelu demokratické kontroly nijak neposlouží.
Information must be accessible and easily intelligible; otherwise, its production will be merely a technical exercise that does not serve the purpose of any democratic control.