anglicko-švédsko překlad pro "workmanship"

EN

"workmanship" švédský překlad

volume_up
workmanship {podstatné jméno}
volume_up
workman {podstatné jméno}

EN workmanship
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

workmanship (také: craftsmanship)
The path towards this goal runs through increased employment, improved workmanship and protection of social rights.
Vägen mot detta mål går via ökad sysselsättning, förbättrad yrkesskicklighet och skydd av sociala rättigheter.

2. podnikání

workmanship
The path towards this goal runs through increased employment, improved workmanship and protection of social rights.
Vägen mot detta mål går via ökad sysselsättning, förbättrad yrkesskicklighet och skydd av sociala rättigheter.

Synonyma (anglicky) pro "workmanship":

workmanship
workman

Příklady použití pro "workmanship" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe will need to pay particular attention to road projects in order to avoid poor workmanship.
Vi bör vara särskilt uppmärksamma när det gäller vägarbeten, för att undvika byggfusk.
English2.Is it aware of cases of shoddy workmanship and omissions?
2.Har kommissionen fått vetskap om något byggslarv eller underlåtenhet?
EnglishRussian workmanship at its finest!
EnglishI have the particularly sad experience of my own country, where new projects have very serious levels of poor workmanship, which is why they are dangerous and cannot always be used safely.
Jag har synnerligen dåliga erfarenheter från mitt hemland, där nya arbeten präglas av grovt byggfusk, vilket gör att de är farliga och inte alltid kan användas säkert.