EN

to unpick [unpicked|unpicked] {sloveso}

volume_up
to unpick (také: to unstitch)
What the foreign ministers appear to be clever at is unpicking the essential ingredients of the Convention's proposals.
Vad utrikesministrarna tycks vara duktiga på är att sprätta upp de väsentliga inslagen i konventets förslag.

Příklady použití pro "to unpick" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt is not a time to unpick existing texts, and we will resist firmly any attempts to do so.
Det är inte tid att demontera existerande texter och vi kommer bestämt att motsätta oss varje försök att göra så.
EnglishHaving said that, let me put colleagues' minds at rest: I do not propose to unpick the agreement that we have.
Samtidigt vill jag lugna mina kolleger. Jag föreslår inte att vi river upp den överenskommelse vi har.
EnglishUnpick the substance of the draft Treaty and the IGC will drag on into 2004 and descend into diplomatic farce.
Riv upp substansen i förslaget till fördrag och regeringskonferensen kommer att harva på ända in på 2004 och sänka sig till en diplomatisk fars.
EnglishAnyone concerned about a successful outcome from the Intergovernmental Conference should be careful not to unpick these agreements again.
Den som vill ha ett lyckat slutresultat av regeringskonferensen bör se till att dessa överenskommelser inte rivs upp igen.
EnglishAs soon as you begin to unpick any of the twelve points we laid down in Beijing, you have also begun to dismember the whole of the Beijing document.
Den dag man börjar att luckra upp någon av de tolv punkter som vi har slagit fast i Peking har man också börjat bryta sönder hela Pekingdokumentet.
EnglishMoreover, President-in-Office, you will find you need the European Parliament because some Member States are trying to unpick properly reached agreements.
Dessutom kommer ni att märka att ni behöver Europaparlamentet, eftersom vissa medlemsstater försöker riva upp överenskommelser som nåtts på ett korrekt sätt.
EnglishAnyone concerned about a successful outcome from the Intergovernmental Conference should be careful not to unpick these agreements again.
På det här området stöder kommissionen till fullo tanken på att konventets utkast också måste skyddas mot dem som anser att deras nationella intressen har företräde, för att uttrycka det milt.