EN

sweet {podstatné jméno}

volume_up
I would say, to use rather unorthodox terms for a plenary session, that this would be like leaving a sweet at the gates of a school.
Jag skulle vilja påstå - i termer som inte är särskilt renläriga för att använda i parlamentet - att det kommer att gå som när man lämnar en karamell i porten till skolan.
Is it so that we know how many sweets have passed from Italy into France or how many tractors have passed from Germany into Sweden, for example?
För att få veta hur många karameller som har fraktats från Italien till Frankrike och hur många traktorer som har förts från Tyskland till Sverige och så vidare?
We have been forced to accept certain colouring agents in sweets and candies and in food products which could induce cancer and allergies, especially in children.
Vi har tvingats acceptera vissa färgämnen i godis och karameller samt i livsmedel som riskerar att framkalla cancer samt allergier, framför allt hos barn.
sweet (také: candy)
If further decisions are taken here to ban advertising for sweets, cars and other categories of products, we will be faced with a problem with the market economy itself.
Om det här kommer ytterligare beslut om reklamförbud för sötsaker, bilar och andra kategorier får vi problem i marknadsekonomin.
If we were to accept the Commission's logic, we would also have to rethink our position on advertising sweets, fast cars and alcohol.
Om vi följer denna logik från kommissionen, skulle vi i morgon behöva fundera över sötsaker, snabba bilar och alkohol i reklamen.
sweet (také: goody)
Just as you do not call a carp a rabbit, you do not give the name of chocolate to what is simply an Anglo-Saxon sweet with all the subtle flavouring of aftershave.
Liksom man inte döper en karp till " kanin ", döper man inte, till exempel, en anglosaxisk konstgjord godsak med en subtil smak av after-shave till " choklad ".
Just as you do not call a carp a rabbit, you do not give the name of chocolate to what is simply an Anglo-Saxon sweet with all the subtle flavouring of aftershave.
Liksom man inte döper en karp till "kanin" , döper man inte, till exempel, en anglosaxisk konstgjord godsak med en subtil smak av after-shave till "choklad" .

Příklady použití pro "sweet" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAs you are aware, with our new fine level, that is indeed not sweet money anymore.
Med våra nya bötesnivåer är det, som ni känner till, inte längre tal om några småsummor.
EnglishSooner or later the EU will have to end all this sweet talk and face facts.
Förr eller senare måste EU sluta med detta gulliga prat och ta tag i fakta.
EnglishEven Sarah found, one Christmas, that she could no longer hear its sweet sound.
Till och med Sarah upptäckte att hon en jul inte kunde höra dess klang.
EnglishThis will have a bitter-sweet effect on farmers and their families.
Det kommer att få bitterljuva konsekvenser för jordbrukarna och deras familjer.
EnglishIt has capitulated before the interests and the sweet-voiced lobbying of the sugar industry.
Det kapitulerar inför sockerindustrins intressen och dess sockersöta lobby.
EnglishI do not support this report which far from being sweet, leaves a rather bitter taste.
Jag stöder inte detta betänkande som inte alls är behagligt utan lämnar en ganska bitter smak.
EnglishEven though he's a cold-blooded killer and she encourages him, still, it's sweet.
Han är en kallblodig galen mördare, men hon uppmuntrar honom.
EnglishHis contribution was short and sweet but at this stage most of the talking has been done.
Han fattade sig kort, men på detta stadium har det mesta blivit sagt.
EnglishFor us sugar is sweet, yet in Brazil the landless speak of sugar with the taste of blood.
Vi har chans att få till stånd en lösning som är bra för både u-länderna och EU: s sockerindustri.
EnglishAnd they saw in the fall that there was this natural, beautiful, sweet, delicious fat from geese.
Och de upptäckte att på hösten fanns det naturliga, vackra, söta, utsökta fettet från gäss.
EnglishOr what we call the "sweet gravy, stop me before I kill again!" ~~~ That is actually the device.
Eller vad vi kallar "för guds skull, stoppa mig innan jag dödar igen" Det där är faktiskt enheten.
EnglishIf sweet stories could buy pasta, you'd be very fat by now.
Om söta historier kunde ge mig pasta skulle du vara väldigt tjock.
EnglishErasmus said that war is sweet to those who do not know it.
Erasmus sade redan på sin tid att kriget är ljuvt endast för den som inte har varit med om det.
EnglishWell, the words of Commissioner Anna Diamantopoulou just now have been as sweet as honey to my ears.
Men i dag har orden från kommissionär Anna Diamantopoulou varit som honung och socker i mina öron.
EnglishI hope, when I welcome him to Hungary, that he will be able to see how clean and sweet our Lake Balaton is.
De flesta är kliniskt godartade till medelsvåra, men några är allvarliga och ett fåtal dödliga.
EnglishWell, that was a very short answer, but not very sweet.
(EN) Det var ett mycket kort svar, men inte särskilt trevligt.
EnglishThe second option we have examined is to increase the aid quotient for peas, beans and sweet lupins by EUR 6.
I andra hand granskade vi möjligheten att höja bidraget för ärter, bönor och söta lupiner med 6 euro.
EnglishAnd we wanted to work with a notion of being surrounded by a tribe of very shy, sensitive and sweet creatures.
Vi ville arbeta med tanken att vara omgiven av en stam av väldigt blyga, känsliga och söta varelser.
EnglishThey are often sweet as candy and very beautifully contrived.
De är ofta glassiga, mycket kostsamt genomförda.
EnglishThat horn-shaped region is what we call the sweet spot.
När man rör sig sida till sida så försvinner värmen.