anglicko-švédsko překlad pro "to swear"

EN

"to swear" švédský překlad

EN to swear
volume_up
[swore|sworn] {sloveso}

And made you swear that you wouldn't break my heart?
Och fick dig att svära på att inte krossa mitt hjärta?
Jag vill inte svära på nätet.
svära som en borstbindare
to swear (také: to assert, to asseverate)
to swear

Příklady použití pro "to swear" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYou say that you are against war, but you would not be the first warmonger to swear that.
Ni är emot krig, säger ni, men ni är inte den första krigsivrare som säger det.
EnglishThe European Union continues to swear by the policy of uncritically increasing growth in GDP.
EU fortsätter att tro blint på politiken att okritiskt öka tillväxten i BNP.
EnglishMy colleagues swear to me that the country of origin principle is implicit in the compromise text.
Mina kolleger svär på att principen om ursprungsland är underförstådd i kompromisstexten.
EnglishAnd I swear to God, I walked out of his office, "I will drive.
Och jag svär vid Gud, jag gick ut från hans kontor: "Jag ska köra.
EnglishI swear to God -- I did it with them. ~~~ They've got this amazing sort of symmetry to their life.
De som plockar upp viltolyckor visslar när de jobbar, jag svär vid Gud, jag gjorde det med dem.
EnglishThe Pharaoh got -- (Laughter) I swear to God. (Laughter) The Pharaoh got wind of this and wanted to taste it.
Faraon fick - (Skratt) Jag svär. ~~~ (Skratt) Faraon fick nys om det och ville smaka.
EnglishAnd I kept -- I said, you know, I swear to God I tasted star anise.
Och jag lovar att jag kunde känna smaken av stjärnanis.
EnglishAnd the moment, and I mean the moment, the moment that hit me, I swear to God, it was like woo hoo!
Och det ögonblicket, och jag menar det ögonblicket det ögonblicket det slog mig I Guds namn det var som tjoho!
EnglishI swear to God, if you don't fuck her, I'll kill myself!
Knullar du inte henne kommer jag ta livet av mig.
EnglishMany people swear by these natural products, whether they are Chinese ginseng root or Indian tea tree oil.
Vare sig det gäller den kinesiska ginsengroten eller indisk tea tree-olja, så föredrar många medborgare naturprodukter.
EnglishI swear, I'm gonna get us out of this safely if I...
Jag svär att jag ska ta oss härifrån..
EnglishIf you swear by the Community method you are not supposed to suggest that the Council has a right to dismiss the Commission.
Om man går in för gemenskapsmetoden bör man inte föreslå att rådet skall ha rätt att avsätta kommissionen.
EnglishThey'll swear the gods hurled lightning at me.
De tror nog att jag fick blixten i mig.
EnglishI swear I' ll tell them who you are.
Jag svär att jag ska tala om vem du är.
EnglishBecause if you do, I swear to God,
För om du gör det så svär jag på att -
EnglishI swear to fucking God, you're dead!
EnglishDo you swear to k ee p this secret?
EnglishAfter this i am, i swear to you.
EnglishWe swear to follow the General!...
EnglishUnfortunately, it would only invite ridicule if we were also to oblige inspectors of potatoes and flower seeds to swear such oaths.
Tyvärr skulle det nog enbart väcka löje om vi också tvingade besiktningsmän för potatis och blomfrön att avlägga sådana eder.