anglicko-švédsko překlad pro "surety"

EN

"surety" švédský překlad

volume_up
surety {podstatné jméno}

EN surety
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

surety (také: assurance, bond, certitude, guarantee)
We do not insist that only one form of financial surety should be possible.
Vi insisterar inte på att endast en form av ekonomisk säkerhet skall vara möjlig.
I believe that only the European Investment Bank grants loans, and the European budget stands surety for those loans.
Jag har för mig att det endast är Europeiska investeringsbanken som beviljar lån och att Europeiska unionens budget utgör säkerhet för lånen.
surety (také: bond)
volume_up
borgen {pouze v j. č.}

2. právo

surety (také: guarantor, guarantee, bondsman)

Synonyma (anglicky) pro "surety":

surety

Příklady použití pro "surety" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe governments must also stand surety for control and enforcement.
Regeringarna måste också säkerställa kontroller och att reglerna efterlevs.
EnglishWithout surety, considerable problems can arise in the smaller ports.
Utan garantställning kan avsevärda problem uppstå i mindre hamnar.
EnglishThe governments must also stand surety for control and enforcement.
Utan effektiva kontroller kommer situationen obönhörligen att gå mot en allmänningens tragedi.
EnglishBanks should of course not lose any money at all, and they must stand surety for their organisation.
Banker får naturligtvis inte tappa bort några pengar alls, och de måste stå som garant för sin organisation.
EnglishI believe that only the European Investment Bank grants loans, and the European budget stands surety for those loans.
För det tredje och sista måste skulden – hur stor den än må vara – sättas in i det bredare politiska sammanhanget när det gäller utvecklingssamarbete.
EnglishHowever, this should not lead to delays that cause a lack of legal surety and, as a consequence, make it impossible for citizens to exercise their rights.
Detta får emellertid inte leda till förseningar som leder till rättslig osäkerhet, vilket i sin tur gör det omöjligt för medborgarna att utöva sina rättigheter.
EnglishI would draw your attention to an amendment which aims to secure surety from governments to render the use of technical-nautical services, in particular, mandatory.
Jag ber om uppmärksamhet för ett ändringsförslag angående garantställning för myndigheter, vilket förpliktar till användande av teknisk-nautiska tjänster.