anglicko-švédsko překlad pro "scholarly"

EN

"scholarly" švédský překlad

volume_up
scholarly {příd. jm.}
volume_up
scholar {podstatné jméno}

EN scholarly
volume_up
{přídavné jméno}

scholarly (také: learned, scientific)
volume_up
vetenskaplig {příd. jm.}
Research as a scholarly activity is usually, but absolutely erroneously, identified with the sciences, not only in academia, but also in the European institutions.
Forskning som vetenskaplig verksamhet likställs i allmänhet, fast helt felaktigt, med naturvetenskap, inte bara i den akademiska miljön utan även av institutioner på EU-nivå.
There is a great deal of very interesting work of a scholarly and scientific kind and there could be more if it was known that this was properly under consideration.
Det finns en stor mängd mycket intressant akademiskt och vetenskapligt material och det skulle kunna bli mer om det var känt att detta beaktades i egentlig mening.
scholarly (také: lettered)
volume_up
lärd {příd. jm.}
scholarly (také: academic, donnish)
volume_up
akademisk {příd. jm.}
A recent scholarly analysis came up with this number; it is not my own calculation.
Uppgiften kommer från en nyligen genomförd akademisk analys. Jag har inte gjort någon egen beräkning.
Scholarly curiosity and scholarly creativity likewise cannot be planned: this movement has proved that once again.
Akademisk nyfikenhet och akademisk kreativitet kan inte heller planeras: det har den här rörelsen visat än en gång.
There is a great deal of very interesting work of a scholarly and scientific kind and there could be more if it was known that this was properly under consideration.
Det finns en stor mängd mycket intressant akademiskt och vetenskapligt material och det skulle kunna bli mer om det var känt att detta beaktades i egentlig mening.

Synonyma (anglicky) pro "scholar":

scholar

Příklady použití pro "scholarly" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English   Mr President, there were no scholarly books in my childhood home.
   – Herr talman! I mitt barndomshem fanns det inga skolböcker.
EnglishPlease feel free to read and use SPARC Author’s Addendum ((Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)
Läs gärna och använd  SPARC Author´s Addendum (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)
EnglishInspired by scholarly and practical efforts to involve citizens in decisions about science, I examine the role of climate science in democratic societies.
Om vi accepterar att klimatforskningen har politiska effekter, bör den i så fall underkastas demokratiska normer?
English1.How does it intend to support scholarly research in the humanities in general and archaeological activities in particular?
1.Hur tänker kommissionen förstärka forskningen inom de humanistiska vetenskaperna i allmänhet och inom den arkeologiska verksamheten i synnerhet?
EnglishThere is a great deal of very interesting work of a scholarly and scientific kind and there could be more if it was known that this was properly under consideration.
Det finns en stor mängd mycket intressant akademiskt och vetenskapligt material och det skulle kunna bli mer om det var känt att detta beaktades i egentlig mening.
EnglishMr President, Mr van den Berg has tabled a scholarly, competent report on the Commission proposal on education and training in the context of poverty reduction in developing countries.
Herr talman! Van den Berg har lagt fram ett klokt och kompetent betänkande om kommissionens förslag om utbildning och fortutbildning för att bekämpa fattigdomen i utvecklingsländerna.