EN retire
volume_up
{podstatné jméno}

1. vojenství

retire

Synonyma (anglicky) pro "retire":

retire

Příklady použití pro "retire" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn the United States, it is unconstitutional to force older people to retire.
I USA är det författningsvidrigt att tvångspensionera äldre människor.
EnglishIt also will not allow the Commission to replace its staff who will retire during 2007.
Detta innebär att den faktiska personalstyrkan kommer att minska med cirka 420 personer.
EnglishWe will go on the election trail and Commission will either retire or seek reselection.
Vi går in i en valkampanj, kommissionen går i pension eller till omval.
EnglishIt also will not allow the Commission to replace its staff who will retire during 2007.
Kommissionen kommer heller inte att kunna ersätta den personal som går i pension under 2007.
EnglishAnd if Achilles dies, we retire to consider a certain plan of mine.
Om Akilles dör, drar vi oss tillbaka och tänker igenom en plan jag har.
EnglishWill we have to reverse our decisions with regard to making people retire earlier from work?
Måste vi ändra våra beslut som avser att låta folk ta förtidspension?
EnglishCan I see what my pension will amount to when I retire?"
Kommer jag också att kunna se hur stor pension jag får när jag slutar arbeta?"
EnglishShe is, unfortunately, leaving us, and will retire on 1 January 2010.
Tyvärr går hon i pension och lämnar oss den 1 januari 2010.
English(Laughter) A day is too short; "after I retire" is too long.
(Skratt) En dag är för kort tid, efter pensionen är för långt fram.
EnglishSo that means that when these managers retire, 30% or 50% of them should be replaced by women.
Det innebär att när dessa chefer går i pension så bör 30 eller 50 procent av dem ersättas av kvinnor.
EnglishIt has emerged that, on average, MEPs retire at 62 in practice.
Det har framkommit att parlamentsledamöter i praktiken går i pension vid 62 års ålder i genomsnitt.
EnglishI have a simple message for Mr Mugabe - be an African elder and retire gracefully to your village.
Jag har ett enkelt budskap till Mugabe - var en afrikansk ålderman och dra dig värdigt tillbaka till din by.
EnglishToday, it is possible to gauge the level of support for this within the 1999–2004-term Parliament that is soon to retire.
I dag är det möjligt att få stöd för detta inom mandatperioden 1999–2004, som snart är slut.
EnglishSome workers have complained to the European Commission because they do not have the right to retire.
Det finns arbetstagare som framfört klagomål till Europeiska kommissionen för att de inte har rätt till pension.
EnglishPensions will undergo similar cuts – Parliament staff will retire later and receive a lower pension.
Pensioner kommer att genomgå liknande sänkningar så att parlamentets personal pensionerar sig senare med en lägre pension.
EnglishIn my own country, projections are that more and more elderly people are moving to rural areas to retire.
I mitt eget land säger prognoserna att allt fler äldre kommer att flytta till landsbygdsområden när de går i pension.
EnglishWe are prepared to allow those Eurocrats who cannot be made fit for work through retraining to retire prematurely.
Man är beredd att låta förtidspensionera sådana eurokrater som inte ens med hjälp av omskolning kan göras arbetsdugliga.
EnglishPlease, let's retire to the living room.
Vi drar oss tillbaka till vardagsrummet.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, that is what I wanted to say, before we all retire to sleep on it, as a previous speaker said.
Det är vad jag ville säga innan vi alla drar oss tillbaka för att sova på saken, som en tidigare talare sade.
EnglishHowever, you did not retire after that; 21 years have passed, and now you are advocating peace between people and peace with nature.
Men ni har inte dragit er tillbaka. Nu, 21 år senare, kämpar ni för fred mellan människor och fred med naturen.