anglicko-švédsko překlad pro "reciprocated"

EN

"reciprocated" švédský překlad

volume_up
reciprocated {příč. min.}

EN reciprocated
volume_up
{příčestí minulé}

reciprocated
volume_up
besvarat {příč. min.}
reciprocated
volume_up
återgäldat {příč. min.}
Having accepted these advantages, it should have reciprocated by meeting requirements defined and ratified by the World Trade Organisation.
Kina borde ha återgäldat fördelarna genom att uppfylla de åtaganden som fastställts och ratificerats av WTO.

Příklady použití pro "reciprocated" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAllow me to say to you, however, that your thanks and courtesy have been reciprocated.
Jag vill dock tala om för er att tacksamheten och uppskattningen är ömsesidig.
EnglishAny visa waiver granted to the citizens of Taiwan should, of course, be reciprocated.
Varje viseringsundantag som beviljas för medborgarna i Taiwan bör naturligtvis återgäldas.
EnglishYour feelings, I believe, are reciprocated by the Members of this House.
Jag är övertygad om att era känslor delas av parlamentets ledamöter.
EnglishThe trade deficit in agricultural products is also growing, and the EU's numerous concessions have not been reciprocated.
Handelsunderskottet för jordbruksprodukter växer också och EU:s många medgivanden har inte återgäldats.
EnglishRegrettably, though, the same sort of solidarity and cooperation has not been reciprocated in US foreign policy.
Olyckligtvis har inte Förenta staterna genom sin utrikespolitik svarat med samma slags solidaritet och samarbete.
EnglishIt must be sustained and reciprocated.
Detta måste stödjas och återgäldas.
EnglishThe exchange normally begins with reciprocated planning trips where the conditions for further exchanges are discussed and quality is assured.
Normalt inleds utbytet med ömsesidiga planeringsresor då förutsättningar för vidare utbyte diskuteras och kvalitetssäkras.
EnglishEurope has put forward a far-reaching proposal on agriculture but, unfortunately, our efforts have not been reciprocated by other countries.
EU har lagt fram ett långtsiktigt förslag om jordbruket, men tyvärr har våra ansträngningar inte fått något gensvar i andra länder.
EnglishBoth questions lead us to the conclusion that we are pursuing an open market policy that is not reciprocated and that benefits the United States.
Båda frågor leder oss till slutsatsen att vi står inför en politik med öppna marknader utan ömsesidighet och till förmån för nordamerikanarna.
English- the creation of a so-called ‘bi-regional conflict prevention centre’ as a means of paving the way for EU interference in Latin America (not to be reciprocated);
- skapandet av ett så kallat biregionalt centrum för konfliktförebyggande som ett sätt att bana vägen för EU:s ensidiga inblandning i Latinamerika,
EnglishThis situation is one of non-reciprocity, whereby these countries grant US citizens visa-free travel but this is not reciprocated.
Detta är en situation av icke-ömsesidighet, vilket innebär att dessa länder ger Förenta staternas medborgare rätt att resa utan visum medan Förenta staterna inte erbjuder samma möjlighet.