anglicko-švédsko překlad pro "raw material"

EN

"raw material" švédský překlad

volume_up
raw material {podstatné jméno}
EN

raw material {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
raw material
For this, the whole chain has to be examined, from raw material down to waste.
För att detta skall kunna åstadkommas måste hela kedjan granskas, från råvara till avfall.
Mr President, ladies and gentlemen, water is a precious raw material.
Vatten är en dyrbar råvara.
Today ever greater amounts of biogas are being produced from each unit of raw material.
Allt mer biogas produceras idag från varje mängd råvara.
2. "matter, stuff"
raw material (také: material, crude material)
volume_up
stoff {stř} (råmaterial)
3. podnikání
raw material
Information is the raw material, the principal fuel, of the system of democracy.
Information är det demokratiska systemets råmaterial, dess huvudbränsle.
It is unacceptable to lower human embryos to the level of raw material.
Det är oacceptabelt att placera mänskliga embryon på samma nivå som råmaterial.
There are different capabilities for obtaining and purchasing this raw material.
Det finns olika möjligheter till att erhålla och inhandla detta råmaterial.
raw material (také: input material)

Synonyma (anglicky) pro "raw material":

raw material
English

Podobné překlady pro "raw material" švédsky

raw přídavné jméno
material podstatné jméno
material přídavné jméno

Příklady použití pro "raw material" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishOnly in this way can these raw material-rich countries develop as a whole.
Det är bara på det sättet som dessa råvarurika länder kan utvecklas som helhet.
EnglishBioethanol comes from a field crop and is essentially an agricultural raw material.
Bioetanol kommer från en jordbruksgröda och är i grund och botten en jordbruksråvara.
EnglishHops are an indispensable raw material in beer production throughout the world.
Humle är världen över ett oumbärligt grundämne vid tillverkning av öl.
EnglishThe seam was first mined over 50 years ago and yielded the raw material of reconciliation.
Ådern började brytas för över 50 år sedan och gav råmaterialet till försoning.
EnglishYour proposal reduces human embryos to the level of a biological raw material.
Bara nio projekt, och jag frågar mig varför ni försvarar dem så hett.
EnglishIt is necessary to know that there can often be contamination outward from the raw material itself.
Man måste känna till att det ofta är själva råvaran som kan förorsaka en smitta.
EnglishAfghanistan is the main supplier of the raw material for the production of opiates in the world.
Afghanistan är världens främsta råvaruleverantör för produktion av opiater.
EnglishInformation and knowledge are the raw material in this society and the source of new wealth.
I detta samhälle utgör informationen och kunskapen råvaran och källan till nya rikedomar.
EnglishHave the energy problem, the raw material problem and the ageing problem been solved already?
Har energiproblemen, råvaruproblemen och problemen med en åldrande befolkning redan lösts?
EnglishIt should, however, be remembered that extraction of this raw material requires ongoing exploratory surveys.
Man bör dock komma ihåg att råvaruutvinning kräver fortlöpande prospekteringar.
EnglishIn addition, China has many energy and raw material interests in Sudan.
Dessutom har Kina många energi- och råvaruintressen i Sudan.
EnglishFor this, the whole chain has to be examined, from raw material down to waste.
Lissabonmålet behöver stimuleras, och stimulansen bör komma från ett nytt parlament och en ny kommissionär.
EnglishIt's the raw material, the stuff, of evolution in our agricultural crops.
Det är råmaterialet för evolution i våra jordbruksgrödor.
EnglishThe non-traditional sources have a lower concentration of the raw material than the traditional deposits.
Okonventionella källor har en lägre råvarukoncentration än konventionella fyndigheter.
EnglishWhat I would like to stress is the special value of potato starch as a raw material for industry.
Jag vill dock särskilt tillägga att potatisstärkelsen är väldigt intressant som industriråvara.
EnglishThe price of the raw material itself is at present approximately just one per cent of the price on the market.
Priset för själva råvaran är i dag ungefär en procent av priset på marknaden.
EnglishReference was made, albeit less clearly, to the raw material used in vodka production.
Även om det var mindre tydligt, refererade man ändå till de ingredienser som används vid produktion av vodka.
EnglishThe raw material used, raw skins (of cattle, sheep, and goats), is a by-product of slaughtering for food purposes.
Italien är det ledande landet inom branschen och står för 65 % av produkterna.
EnglishWe will have to look carefully at how the availability of raw material develops in the different Member States.
Man måste noggrant undersöka hur tillgången på råvaror utvecklas i olika medlemsstater.
EnglishThe seam was first mined over 50 years ago and yielded the raw material of reconciliation.
Vi behöver ett EU som genomför en ordentlig forsknings- och utvecklingspolitik, som den som Förenta staterna har.