anglicko-švédsko překlad pro "raw"

EN

"raw" švédský překlad

volume_up
raw {příd. jm.}
EN

raw {přídavné jméno}

volume_up
1. generál
raw
volume_up
{příd. jm.} (inte tillagad, okokt)
The Directive on emissions trading is a raw fruit, which should have been allowed to ripen longer.
Direktivet om handel med utsläppsrätter är en frukt, som skulle ha fått mogna längre.
Ge oss den rå...... och sprattlande.
Behind all the arguments about wines and spirits, port and sherry lies raw agricultural protectionism.
Bakom alla argument i fråga om vin och sprit, portvin och sherry ligger en jordbruksprotektionism.
raw
volume_up
ruggig {příd. jm.} (kall och fuktig)
Let me give you the raw and scary statistics: in 1974, the nations of Western Europe accounted for 36% of world GDP; today it is 26%; in 2020 it will be 15%.
Låt mig få ge er lite ruggig och otäck statistik: 1974 stod de västeuropeiska nationerna för 36 procent av världens BNP.
2. "damp and chilly"
raw
volume_up
{příd. jm.} (fuktig och kall)
The Directive on emissions trading is a raw fruit, which should have been allowed to ripen longer.
Direktivet om handel med utsläppsrätter är en frukt, som skulle ha fått mogna längre.
Ge oss den rå...... och sprattlande.
Behind all the arguments about wines and spirits, port and sherry lies raw agricultural protectionism.
Bakom alla argument i fråga om vin och sprit, portvin och sherry ligger en jordbruksprotektionism.

Příklady použití pro "raw" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishEnergy must be renewable and we need raw materials, so trade is also affected.
Energin måste vara förnybar och vi behöver råmaterial, så även handeln påverkas.
EnglishThese concerns see farmers as nothing more than suppliers of cheap raw materials.
Dessa kedjor ser jordbrukarna som leverantörer av billiga råvaror och inget annat.
EnglishThe Chinese economy requires ever-increasing supplies of energy and raw materials.
Den kinesiska ekonomin kräver en allt större försörjning av energi och råmaterial.
EnglishThe world should not be hostage to speculative capital and raw material monopolies.
Världen får inte bli gisslan för spekulativt kapital och monopol på råmaterial.
EnglishI welcome these steps to regulate the international trade in raw tobacco.
   .– Jag välkomnar dessa steg i riktning mot en reglering av handeln med råtobak.
EnglishThere is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Det finns ett tydligt samband mellan en produkts kvalitet och råvarornas ursprung.
EnglishWe all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
Vi vet alla att vi kommer att lida brist på råmaterial inom en överskådlig framtid.
EnglishThere are different capabilities for obtaining and purchasing this raw material.
Det finns olika möjligheter till att erhålla och inhandla detta råmaterial.
EnglishOperating theatres have raw sewage dripping in, and out-of-date equipment.
Det droppar in avloppsvatten i operationssalarna och utrustningen är för gammal.
EnglishTherefore, there are good free-market prospects for renewable raw materials in Europe.
Därför finns det goda utsikter för en fri marknad för förnybara råmaterial i EU.
EnglishWomen are degraded to the level of suppliers of egg cells as raw materials.
Kvinnor degraderas till en position som leverantörer av äggceller som råmaterial.
EnglishThis affects the overall market situation, and the availability of raw materials.
Det påverkar marknadsläget i sin helhet och tillgängligheten till råvaror.
EnglishTariff quotas for imports into Bulgaria and Romania of raw cane sugar (vote)
Tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker (omröstning)
EnglishOnly in this way can these raw material-rich countries develop as a whole.
Det är bara på det sättet som dessa råvarurika länder kan utvecklas som helhet.
EnglishA successful EU raw materials strategy must be aimed at encouraging free trade.
En framgångsrik EU-strategi om råmaterial måste vara inriktad på att främja frihandel.
EnglishBioethanol comes from a field crop and is essentially an agricultural raw material.
Bioetanol kommer från en jordbruksgröda och är i grund och botten en jordbruksråvara.
EnglishInformation is the raw material, the principal fuel, of the system of democracy.
Information är det demokratiska systemets råmaterial, dess huvudbränsle.
EnglishWe must leave raw materials so that local manufacturers can process them.
Vi måste överlåta råvarorna till lokala producenter, så att de kan förädla dem.
EnglishCommissioner, we call for the list of raw materials to be updated regularly.
Antonio Tajani, vi kräver att listan över råmaterial uppdateras regelbundet.
EnglishWholesome raw ingredients from the farm gate are the basis of good-quality safe food.
Hälsosamma råvaror från bondgården är grunden till högkvalitativa, säkra livsmedel.