EN plated
volume_up
{přídavné jméno}

plated
volume_up
pläterat {příd. jm.}

Příklady použití pro "plated" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe gold plated remuneration and bonuses of managers will be limited and will not be able to be cashed in full immediately.
Förvaltarnas guldkantade belöningar och bonusar kommer att begränsas och kommer inte att finnas tillgängliga omedelbart.
EnglishWhatever happens, as long as the power and the interests of the money markets are armour-plated, social opposition will spiral.
Vad som än sker så kommer de sociala reaktionerna att bli större så länge man bepansrar makten och kapitalets intressen.
EnglishYou can be sure that any new EU law would be gold-plated and rigorously enforced in Britain but ignored in other countries.
Ni kan vara förvissade om att varje ny EU-lag skulle värderas högt och genomföras strikt i Storbritannien men ignoreras i andra länder.
EnglishIt's hardened, electro-plated steel.
EnglishI know that all of the German delegations have problems with that because the employment directive has been gold-plated by the German Government.
Jag vet att alla de tyska delegationerna har problem med det eftersom arbetslivsdirektivet har sockrats av den tyska regeringen.
EnglishPerhaps, for once, you will forget your own gold-plated salaries and gold-plated pensions and think of the reality of what these initiatives cost.
Kanske skulle ni för en gångs skull kunna glömma era egna guldkantade löner och pensioner och tänka på vad dessa initiativ i själva verket kostar.
EnglishYou can be sure that any new EU law would be gold-plated and rigorously enforced in Britain but ignored in other countries.
Med nuvarande utveckling kommer antalet döda och skadade på grund av krig och våld 2020 att överträffa antalet dödsfall som orsakas av sådana sjukdomar som malaria och mässling.