anglicko-švédsko překlad pro "overdraft"

EN

"overdraft" švédský překlad

volume_up
overdraft {podstatné jméno}

EN overdraft
volume_up
{podstatné jméno}

I was on a farm in Ireland recently and they could not renew their EUR 25 000 overdraft.
Jag besökte ett jordbruk i Irland nyligen och de kunde inte förnya sin checkräkningskredit på 25 000 euro.
overdraft
We say a clear no to more red tape for retail loans, no to making retail loans more expensive and no to the inclusion of overdrafts in this directive.
Vi säger klart och tydligt nej till mer byråkrati vid små lån, nej till att göra små lån dyrare, och nej till att övertrassering införlivas i detta direktiv.
overdraft
overdraft

Příklady použití pro "overdraft" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishA good overdraft facility at the bank is needed if money from the Social Fund is to be received.
Man skall ha en bra kassakredit i banken om man skall kunna ta emot pengarna från socialfonden.
EnglishI am talking, for example, about maximum overdraft fees and compound interest, which is interest on interest.
Jag talar till exempel om högsta övertrasseringsavgift och ränta på ränta.
EnglishWe shall have a permanent overdraft facility whose credit parameters will have to be increased at regular intervals.
Vi kommer att få en permanent facilitet för löpande kredit vars kreditgräns kommer att behöva ökas med jämna mellanrum.
EnglishIt draws attention to the fact that overdraft rates in the euro area vary from 7% to 13.5% and asks that the ECB evaluate this.
Uppmärksamheten riktas på att räntor på checkräkningskrediter varierar från 7 till 13,5 procent, och ECB ombes undersöka orsakerna till detta.
EnglishHe did this, and a week later he got a letter withdrawing the overdraft facility on the grounds that they were now in a high-risk situation.
Det gjorde han, och en vecka senare fick han ett brev där man återkallade brygglånet med anledning av att de nu befann sig i en högrisksituation.
EnglishHowever, what this tool was never intended for was to investigate and punish petty crimes such as the theft of a pig, stealing a chocolate bar or exceeding a bank overdraft limit.
Men vad redskapet aldrig varit avsett för är utredning och bestraffning av småbrott som stöld av en gris, snattning av en chokladkaka eller överskridande av en bankkredit.
EnglishIt has taken the opportunity to reduce his overdraft and put him under pressure in his business - a business that is viable, a business that will survive this recession.
Den har tagit tillfället i akt och minskat företagets löpande kredit och därmed försvårat affärerna, trots att detta är ett livskraftigt företag som kommer att överleva lågkonjunkturen.