anglicko-švédsko překlad pro "outrage"

EN

"outrage" švédský překlad

volume_up
outrage {podstatné jméno}

EN outrage
volume_up
{podstatné jméno}

outrage (také: indignation)
The European Union has unanimously expressed its outrage at this event.
Europeiska unionen har enhälligt uttryckt sin indignation över denna händelse.
It ignores the moral outrage which has been expressed so often in the past.
Det innehåller ingen sådan moralisk indignation som så ofta uttryckts tidigare.
Owing to the short-term disadvantages, everyone expresses outrage and opposition to fishing quotas.
På grund av nackdelarna på kort sikt väcker varje begränsning av fångsterna indignation och motstånd.
outrage (také: disgust, offence, resentment)
volume_up
harm {spol}
The ones which cause most outrage and that are most serious are Internet sites which feature child pornography and those with paedophile-oriented content.
De som orsakar mest harm och som är allvarligast är Internetsidor med barnpornografi och sidor med pedofilinriktning.
   – Mr President, I believe it is only right and proper that this Parliament should formally express its shock and outrage at the number of victims of the terrorist attack in Taba last week.
Jag anser att det inte är mer än rätt och riktigt att parlamentet formellt uttrycker sin chock och harm över antalet offer för terroristattacken i Taba i förra veckan.
No, these outrages derive from the political directives issued by the Vietnamese Communist party.
Nej, dessa illdåd sker enligt de politiska riktlinjerna för det vietnamesiska kommunistpartiet.
The Indian authorities and people have shown commendable restraint in the face of these latest outrages.
De indiska myndigheterna och det indiska folket har visat en lovvärd behärskning inför dessa senaste illdåd.
It appears to be an appendix to the Council and I naturally support our two representatives in the Intergovernmental Conference who vigorously opposed that outrage.
Det verkar vara en bisak för rådet, och jag stöder naturligtvis våra två företrädare vid regeringskonferensen som med eftertryck opponerade sig mot detta illdåd.
outrage

Příklady použití pro "outrage" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt does not surprise me that given this outrage the Commissioner responsible...
Det är inte konstigt att den ansvarige kommissionären med tanke på denna röra...
EnglishTherefore, the outrage of the Portuguese fishermen was triggered by mistrust.
Således är det bara misstroendet som kan förklara revolten bland fiskarna i mitt land.
EnglishThe arbitrary arrest and conviction of Hu Jia has caused outrage throughout the world.
Den godtyckliga arresteringen av och domen mot Hu Jia har orsakat vrede i hela världen.
EnglishFinally, I share completely the outrage on the incident of the sinking of the Cheonan.
Slutligen delar jag fullständigt upprördheten över händelsen med sänkningen av Cheonan.
EnglishWitness, for example, the outrage committed in Cintegabelle on the 2nd of this month.
Vi kan nämna som exempel sammanstötningarna den 2 juli i Cintegabelle.
EnglishI wish, on behalf of this House, to express our outrage at this crime.
Jag skulle på kammarens vägnar vilja uttrycka vår ilska över detta brott.
EnglishIt is an outrage the way Members of this House are being treated, it is absolutely outrageous.
Det är skamligt och rent upprörande att behandla kammarens ledamöter på detta sätt.
EnglishIt was a lot of anger, insane humor, a lot of attention, outrage.
Det var en massa ilska, galen humor, mycket uppmärksamhet, illgärningar.
EnglishFailure would not only be unacceptable but also an outrage.
Ett misslyckande skulle vara, mer än oacceptabelt, fullständigt upprörande.
English. – The cold-blooded massacre of a thousand children in a Christian school in Ossetia is an outrage.
. – Den kallblodiga massakern på tusen barn i en kristen skola i Ossetien är en skandal.
EnglishClearly, this barrier is a moral outrage and a political mistake.
Jag befarar dock att vi riskerar att resa ett annat slags barriär.
EnglishThe outrage I feel is shared by United Nations agencies which are active in that region.
De FN-organ som är aktiva i regionen delar min upprördhet.
EnglishElections from which, in the face of so much disaster and outrage, the opposition parties withdrew.
Ett val där oppositionspartierna, inför så mycken uselhet och övergrepp, drog sig tillbaka.
EnglishThis resolution reflects a widely held sense of outrage.
Denna resolution är ett uttryck för en vida spridd känsla av upprördhet.
English. – The cold-blooded massacre of a thousand children in a Christian school in Ossetia is an outrage.
   . – Den kallblodiga massakern på tusen barn i en kristen skola i Ossetien är en skandal.
EnglishThere is a huge debate on the proposed amendment, but I do not see why there should be outrage.
Det är en våldsam debatt om ändringsförslaget, men jag förstår inte vad det är som är så upprörande.
EnglishThe reason why these violations of human rights outrage us is that a European woman is involved.
Dessa kränkningar av de mänskliga rättigheterna gör oss upprörda eftersom en europeiska är drabbad.
EnglishTo act on this proposal would, I believe, be seen by the public as another outrage by Brussels.
Jag tror att allmänheten skulle se det som ännu ett övergrepp från Bryssel om vi följde detta förslag.
EnglishIt is an outrage that democratic control is exercised by Council officials in these matters.
Vi anser att det är skandalöst att den demokratiska kontrollen över dessa frågor utövas av rådets tjänstemän.
EnglishThe tragedy provoked when the security forces stormed the jails caused public outrage.
Den tragedi som säkerhetsstyrkorna förorsakade i fängelserna genom sitt beväpnade ingripande upprörde vår allmänhet.