anglicko-švédsko překlad pro "oblivious"

EN

"oblivious" švédský překlad

volume_up
oblivious {příd. jm.}

EN oblivious
volume_up
{přídavné jméno}

oblivious (také: instinctive, unsuspecting)
volume_up
omedveten {příd. jm.}
He ignored the disfigurement that was happening in his life and carried on oblivious to it.
Han ignorerade vanställelsen som hände i hans liv, och fortsatte vidare, omedveten om den.

Synonyma (anglicky) pro "oblivious":

oblivious

Příklady použití pro "oblivious" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishOne thing of which we seem oblivious, is the present everyday reality of agriculture.
En sak man verkar glömma är verkligheten i jordbrukets vardag.
EnglishAnd none of the people or the animals, well, they all seemed oblivious of her.
Och människorna och djuren verkade helt omedvetna om henne.
EnglishRating agencies have been, and continue to be, oblivious to this and do not see these problems.
Kreditvärderingsinstituten har varit och fortsätter vara omedvetna om detta och ser inte problemen.
EnglishThis was two miles from where people go to sunbathe, and they were oblivious to the existence of this system.
Det här är tre kilometer från solbadarna- -som var helt ovetande om att det här systemet existerade.
EnglishIn the same way, our lives are dominated by gravity but are almost oblivious to the force of surface tension.
På samma sätt domineras våra liv av gravitationen men vi märker nästan ingenting av krafterna i ytspänning.
EnglishAll too often, people remain oblivious, for example, to the impact of exposure to certain toxic substances.
Alltför ofta är människor helt omedvetna, till exempel om effekterna av att utsättas för vissa giftiga substanser.
EnglishThe European Union's budget is a reflection of its policies: it is neoliberal and oblivious to the interest of the majority.
EU:s budget avspeglar dess politik: den är nyliberal och tar ingen hänsyn till majoritetens bästa.
EnglishMany Internet users, particularly parents, are completely oblivious to the risks their children run on the Internet.
Många Internetanvändare, i synnerhet föräldrar, är helt omedvetna om vilka risker barnen löper på Internet.
EnglishMr President, when the report by Mr Evans was being written, we were still oblivious to the tragedy of 11 September.
När betänkandet av kollega Evans skrevs visste vi ännu ingenting om de dramatiska händelserna den 11 september.
EnglishOblivious to the world - self-obsessed.
Att vara världsfrånvänd är att vara självupptagen.
English(NL) Mr President, when the report by Mr Evans was being written, we were still oblivious to the tragedy of 11 September.
När betänkandet av kollega Evans skrevs visste vi ännu ingenting om de dramatiska händelserna den 11 september.
EnglishThat would only serve to fuel the sense among our peoples that the EU remains oblivious to their concerns and priorities.
Detta skulle bara bidra till att stärka känslan bland våra folk att EU fortsätter att helt glömma bort deras problem och prioriteringar.
EnglishMr President, Mr Barroso, the Commission's reasoning seems to be permanently oblivious to the serious crisis in Europe.
för GUE/NGL-gruppen. - (FR) Herr talman, herr Barroso! I kommissionens resonemang verkar man alltid glömma bort den allvarliga krisen i Europa.
EnglishThey are often under heavy social pressure, must adhere to certain times and are sometimes oblivious to the fact that they are transporting people.
De står ofta under hård social press, de måste hålla vissa tider och dessutom vet de inte alltid om att de transporterar människor.
EnglishBut the fact that we are discussing this case here today should not make us oblivious to the fact that the Limet case is only the tip of the iceberg.
Bara för att vi i dag behandlar det här ärendet får vi inte glömma att bortförandet av barnen Limet bara är toppen av ett isberg.
EnglishIn other words, we're oblivious to the ecological and public health and social and economic justice consequences of the things we buy and use.
Med andra ord, vi är omedvetna om den ekologiska och allmänna hälsan och sociala och ekonomiska konsekvenser av det vi köper och använder.
EnglishThose parents who gave alcohol to their underage children, either for the sake of a bit of peace and quiet or because they were oblivious of the consequences, came in for much criticism.
Men det faktum att våra marknader har avreglerats får inte innebära att företagen har rätt att uppmuntra barn eller ungdomar att berusa sig.
EnglishThose parents who gave alcohol to their underage children, either for the sake of a bit of peace and quiet or because they were oblivious of the consequences, came in for much criticism.
De föräldrar som försåg sina minderåriga barn med alkohol, antingen för att få lugn och ro eller för att de var omedvetna om konsekvenserna, utsattes för stark kritik.
EnglishThese are the two areas on which our committee’s resolution is silent, leaving the taxpaying electorate to vote on the European Constitution while remaining oblivious to the budget.
Detta är de två områden som det inte står något om i vår resolution. De skattebetalande väljarna får rösta om EU:s konstitution samtidigt som de förblir omedvetna om budgeten.
EnglishI remember watching my two little girls building a sand castle, oblivious to the incoming tide, so captivated were they with the shells and twigs with which they were decorating their work.
Jag minns att jag såg mina två små flickor bygga ett sandslott, omedvetna om det stigande tidvattnet - så upptagna var de med de snäckor och pinnar som de dekorerade sitt verk med.