anglicko-švédsko překlad pro "obligatory"

EN

"obligatory" švédský překlad

volume_up
obligatory {příd. jm.}

EN obligatory
volume_up
{přídavné jméno}

obligatory (také: compulsory, inevitable, mandatory)
volume_up
obligatorisk {příd. jm.}
The first principle is that a control mechanism must be obligatory.
Den första principen är att en kontrollmekanism måste vara obligatorisk.
This could be achieved by means of obligatory assistance insurance, which is called for.
Detta kan uppnås genom en obligatorisk försäkring, vilket verkligen behövs.
Obligatory PE is an issue for head teachers and boards of governors, not for the EU.
Obligatorisk idrottsundervisning är en fråga för rektorer och styrelser, inte för EU.

Příklady použití pro "obligatory" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishA programme of this kind, if it is to succeed, must be obligatory, not voluntary.
Om ett sådant program ska lyckas måste det vara obligatoriskt och inte frivilligt.
EnglishAre we or are we not demanding a voice in the chapter on obligatory spending too?
Begär vi att bli hörda även när det gäller obligatoriska utgifter, eller inte?
EnglishI advocate a transparent policy where brand name of origin is obligatory.
Jag förespråkar en öppen politik, där ursprungsvarubeteckningar är obligatoriska.
EnglishIt means we also have the right to be consulted in the area of obligatory expenditure.
Därigenom har vi nu medbestämmanderätt vad gäller de obligatoriska utgifterna.
EnglishProduct labelling should be obligatory and apply to all the ingredients in a product.
Produktmärkning skall vara obligatoriskt och gälla för alla ingredienser i en vara.
EnglishThe obligatory good neighbourliness does not involve us all living under one roof.
Den obligatoriska goda grannsämjan betyder inte att vi alla måste leva under samma tak.
EnglishCoordination of monitoring by the Commission will have a more obligatory nature.
Kommissionens samordning och övervakning kommer att bli mer tvingande.
EnglishHowever, I hope that greater transparency in the actions of CRAs will be obligatory.
Jag hoppas dock att det kommer att bli obligatoriskt med större öppenhet.
EnglishThe Union does not suffer economic overload and it is not obligatory to take the package.
Unionen drabbas inte av extra utgifter och ingen är skyldig att acceptera åtgärden.
EnglishShould we not make night-time transport obligatory in the latter case?
Borde vi inte göra det obligatoriskt med nattransporter i det senare fallet?
EnglishNon-prepacked foods must benefit from an exemption from obligatory nutritional labelling.
Icke-färdigförpackade livsmedel bör undantas från den obligatoriska näringsmärkningen.
EnglishThe sacrifices have been balanced out between the obligatory and non-obligatory expenditure.
Eftergifterna var balanserade mellan obligatoriska och icke obligatoriska utgifter.
EnglishAmendment No 71 would make this information obligatory at EU level.
Genom ändringsförslag 71 skulle dessa uppgifter bli obligatoriska på EU-nivå.
EnglishFinally, we would like genetic resources to be transferred to the non-obligatory part.
Till slut: Vi vill att de genetiska resurserna överförs till den icke-obligatoriska delen.
EnglishWe should do so in terms of obligatory requirements and not rely on voluntary codes.
Vi bör göra det genom obligatoriska krav i stället för att förlita oss på frivilliga normer.
EnglishThe programme would have to be obligatory for it to have any impact at all.
Programmet skulle behöva vara obligatoriskt för att ha någon verkan.
EnglishNot for agriculture, since that must be paid religiously, being an obligatory expense.
Konstitutionen är karossen, euron är motorn och budgeten är bränslet.
EnglishThis is so because we believe that the stress tests should have been made obligatory.
Därför att vi anser att stresstesterna borde ha varit obligatoriska.
EnglishAt the same time, Europe has just partially introduced obligatory visas or visa charges.
Samtidigt införde det här Europa delvis för kort tid sedan visumplikt eller visumavgifter.
EnglishCSR must continue to be based on a voluntary, not an obligatory system.
Det måste även fortsättningsvis grundas på ett frivilligt och inte ett obligatoriskt system.