anglicko-švédsko překlad pro "may"

EN

"may" švédský překlad

volume_up
may {podstatné jméno}
SV
volume_up
May {vl. jm.}
SV
EN

may {podstatné jméno}

volume_up
1. botanika
may (také: hawthorn)

Synonyma (anglicky) pro "may":

may

Příklady použití pro "may" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBut it may offer a solution in the area of services at local and regional level.
Men det kan ändå utgöra en lösning på tjänsteområdet på lokal och regional nivå.
EnglishUnless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Om vi inte agerar förnuftigt, konsekvent och snabbt kan vi hamna i en ond cirkel.
EnglishTrade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
Handelsförmåner för Pakistan i det här läget kan bidra till att förhindra detta.
EnglishOf course, enforcement may be difficult, but that is not a reason for inaction.
Naturligtvis kan genomförandet bli svårt, men det är inget skäl för overksamhet.
EnglishA company that is insolvent may reach with its creditors a composition agreement.
Det kan komma överens med sina fordringsägare om en så kallad ackordsuppgörelse.
EnglishMay I remind you that this directive will apply to 1.5%-2% of workers in Europe.
Jag vill påminna om att direktivet berör 1,5-2 procent av arbetstagarna i Europa.
EnglishAssigning liability may be an uncomfortable process, but it is an essential one.
Att tillskriva någon ansvaret kan vara en obehaglig process, men den är viktig.
EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Inga förevändningar får användas för att kringgå detta viktiga krav på öppenhet.
EnglishIndeed, South Stream may prove to be USD 4 billion more expensive than Nabucco.
South Stream kan faktiskt visa sig bli fyra miljarder dollar dyrare än Nabucco.
EnglishBoth may disturb the fragile ecological balance of sensitive marine environments.
Båda riskerar att störa den bräckliga ekologiska balansen i känsliga havsmiljöer.
EnglishWhat may be good practice in Scandinavia is not suitable in the rest of Europe.
Det som kan vara bra praxis i Skandinavien är inte lämpligt för resten av Europa.
EnglishThere may be high bridges, for instance, that are inaccessible to rescue forces.
Det kan finnas höga broar till exempel, som är otillgängliga för räddningsstyrkor.
EnglishI do not yet have any specific figures, but we may have to deal with many deaths.
Jag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.
EnglishIt is a first attempt, but I am convinced that this attempt may be successful.
Det är ett första försök, men jag är övertygad om att det kan bli framgångsrikt.
EnglishThe new regulation may boost competition in the EU electricity and gas market.
Den nya lagstiftningen kanske främjar konkurrensen på EU:s el- och gasmarknader.
EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Detta kan också bidra till ytterligare inkomster, särskilt i små familjejordbruk.
EnglishConsequently, all this may well be crude but it is just a touch more practical.
Resultatet är att detta kanske är grossier, men det är en aning mera praktiskt.
EnglishMay I also warn against granting migrant women work permits for domestic work.
Jag varnar också för att ge invandrarkvinnor arbetstillstånd för hushållsarbete.
EnglishThe best part is that we work in teams and may focus on one patient at a time.
Det bästa är att vi jobbar i team och får koncentrera oss på en patient i taget.
EnglishThe Statute may provide for the General Court to be assisted by Advocates-General.
I stadgan får det föreskrivas att tribunalen skall biträdas av generaladvokater.