anglicko-švédsko překlad pro "kiln"

EN

"kiln" švédský překlad

volume_up
kiln {podstatné jméno}
SV

"kil" anglický překlad

volume_up
kil {spol}

EN kiln
volume_up
{podstatné jméno}

kiln (také: oven, stove)
volume_up
ugn {spol}
kiln

Příklady použití pro "kiln" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishLKAB has four pelletizing plants of grate-kiln system in Kiruna.
LKAB har fyra järnmalmspelletsverk av typen grate-kiln i Kiruna.
EnglishWe have also initiated adaptive methods for process control of batch drying, a technique now used in a wide range of industrial kiln dryers.
Detta minskar risken för sprickbildning och ger därmed en bättre torkningskvalitet.
EnglishModelling of failure in Rotary-kiln systems
Modellering av brott i roterugnssystem
EnglishIn this area moisture transport with CT scan during the drying process and technical aspects of the industrial drying kiln is mainly studied.
Inom detta område studeras främst fukttransport med CT-scanning under pågående torkning samt processtekniska aspekter av den industriella virkestorkningen.
EnglishThe necessary investment for cement kiln fume cleaning can be funded by the large profit generated by taking in hazardous waste and savings on fuel costs.
De investeringar som behövs för rökgasrening vid cementugnar kan betalas genom de höga inkomsterna från mottagande av farligt avfall och besparingen av bränsle.