anglicko-švédsko překlad pro "indecisive"

EN

"indecisive" švédský překlad

volume_up
indecisive {příd. jm.}
volume_up
decisive {příd. jm.}

EN indecisive
volume_up
{přídavné jméno}

indecisive (také: doubtful, dubious, hesitant, iffy)
volume_up
tveksam {příd. jm.}
The current management of economic policy projects an image of Europe as indecisive and muddled.
Den nuvarande hanteringen av den ekonomiska politiken visar upp en bild av ett tveksamt och förvirrat Europa.
indecisive (také: forked, ambivalent, bifurcate)
volume_up
kluven {příd. jm.}
indecisive (také: dreamy, fluid, impersonal, indefinite)
volume_up
obestämd {příd. jm.}
indecisive (také: evasive, indeterminate, poised, suspended)
volume_up
svävande {příd. jm.}
indecisive (také: doubtful, hesitant)
volume_up
villrådig {příd. jm.}
indecisive (také: feeble-minded, shaky, staggering, seesaw)
volume_up
vacklande {příd. jm.}
indecisive (také: unresolved, willy-nilly)
volume_up
obeslutsam {příd. jm.}
Yet the Commission gives the impression of being unsure, indecisive, in this field.
Ändå ger kommissionen intryck av att vara osäker och obeslutsam inom detta område.
indecisive (také: inconclusive, suspended)
volume_up
oavgjord {příd. jm.}

Synonyma (anglicky) pro "decisive":

decisive
English

Příklady použití pro "indecisive" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishCurrent indecisive behaviour of the Union creates only more confusion in Kosovo.
EU:s nuvarande obeslutsamma uppförande skapar bara mer förvirring i Kosovo.
EnglishSpeak about Europe's biggest industry and our decision-makers become indecisive.
Tala om Europas största industri och våra beslutsfattare blir obeslutsamma.
EnglishThere are, however, quite a few areas where the European Union has for a long time been indecisive.
Det finns emellertid en hel del områden där Europeiska unionen länge har varit obeslutsamt.
EnglishWe do, however, deplore the indecisive nature of the resolution.
Vi vill samtidigt kritisera resolutionens halvhjärtade karaktär.
EnglishFrance has now banned the implants, but other Member States are wavering and indecisive.
Frankrike har nu förbjudit de här implantaten, men andra medlemsstater för en tvekande och ombytlig politik.
EnglishWe cannot be resolute in our remarks, but indecisive when it comes to taking action.
Vi kan inte vara beslutsamma i våra kommentarer samtidigt som vi är obeslutsamma när det handlar om att göra något.
EnglishAs far as dumping goes, our response is long-winded and indecisive, doing us more harm than good.
När det gäller dumpningen drar våra svar ut på tiden, de är obeslutsamma och gör större skada än nytta.
EnglishThe current management of economic policy projects an image of Europe as indecisive and muddled.
Den nuvarande hanteringen av den ekonomiska politiken visar upp en bild av ett tveksamt och förvirrat Europa.
EnglishThus, if we are not merely indecisive, then why, for example, do we not immediately deploy a European fleet off the Lebanese coast?
Är vi då bara obeslutsamma? Annars undrar jag varför vi till exempel inte omedelbart placerar en europeisk flotta utanför Libanons kust?
EnglishHowever, this report is another of those indecisive documents, where the proclaimed good intentions do not hide the ineffective measures proposed.
Men betänkandet är, ännu en gång, en viljesvag text där de goda avsikterna inte döljer hur ineffektiva de föreslagna åtgärderna är.
EnglishMadam President, in his report, Mr Lannoye says that the Commission is rather lazy, too indecisive to move for an early ban on the use of pesticides in agriculture.
Fru talman! Lannoye säger i sitt betänkande att kommissionen är rätt lat och inte har visat någon beslutsamhet genom att snabbt förbjuda användningen av bekämpningsmedel i jordbruket.