anglicko-švédsko překlad pro "furiously"

EN

"furiously" švédský překlad

volume_up
furious {příd. jm.}
EN

furiously {příslovce}

volume_up
furiously (také: desperately, fiercely)
furiously (také: fiercely, hard, vehemently, violently)
They collectively consider everyone who furiously fought socialism to be resistance fighters and democrats.
Man betraktar alla som våldsamt bekämpade socialismen som motståndskämpar och demokrater.
furiously (také: outraged)
furiously (také: ferociously)
Kina reagerade ursinnigt.

Synonyma (anglicky) pro "furious":

furious

Příklady použití pro "furiously" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishParliament has worked furiously to make substantial improvements to the comitology system.
Parlamentet har arbetat hårt för att i grunden förbättra kommittéförfarandet.
EnglishThe larger groups in the EP are furiously working on the problem of pensions.
De större politiska grupperna i Europaparlamentet dansar som leksakssnurror runt pensionsproblematiken.
EnglishAnyone who knows me knows that I fight furiously against subsidies of all kinds, for distortions of competition follow hard on their heels, as a rule.
Den som känner mig vet att jag ilsket kämpar mot subventioner av alla slag, för snedvridningar av konkurrensen följer i regel i deras spår.
EnglishThen Mr Blair in the UK started signalling furiously that there were redline issues for him in the IGC - on tax, on defence and social security.
Sedan börjar Blair att i Förenade kungariket energiskt visa att det finns ytterst viktiga frågor för honom på regeringskonferensen: skattefrågor, försvarsfrågor och social trygghet.