anglicko-švédsko překlad pro "fraternal"

EN

"fraternal" švédský překlad

volume_up
fraternal {příd. jm.}
EN

fraternal {přídavné jméno}

volume_up
fraternal (také: brotherly, dapple-bay)
It has also seen the meeting and fraternal coexistence of the three monotheistic religions expressed in religious freedom, respect for faiths and the practices of different forms of religion.
Palestina har också mött broderlig samexistens mellan tre monoteistiska religioner som uttryckts genom de religiösa friheterna, respekten för tron och utövandet av religionerna.
fraternal

Synonyma (anglicky) pro "fraternal":

fraternal

Příklady použití pro "fraternal" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe European Union can only function if it remains humanistic and fraternal.
Europeiska unionen kan bara fungera om den förblir humanistisk och solidarisk.
EnglishI address these remarks primarily to your conscience, as free, fair and fraternal men and women.
Jag talar i första hand till ert samvete som fria, rättvisa och solidariska män och kvinnor.
EnglishI address these remarks primarily to your conscience, as free, fair and fraternal men and women.
Mina parlamentskolleger har redan talat om den tragedi som det innebär att förlora över 2 miljarder euro.
EnglishThat is not only the fraternal attitude one may expect in these circles, it is also the quickest way of securing good cooperation.
Det är inte bara den broderliga hållning man kan förvänta sig i dessa kretsar, utan också det snabbaste sättet att säkerställa ett gott samarbete.
EnglishMr President, when I look at the stars that make up our flag, I see a different kind of Europe, a fraternal Europe based on culture, solidarity, mutual exchange and giving.
Herr talman! När jag tittar på stjärnorna på vår flagga ser jag ett annat Europa, ett broderskapets Europa som värnar om kultur, solidaritet, utbyte och givande.
EnglishIt was then 1983, and this purely symbolic act was intended as a fraternal gesture, a hand stretched across the Indian Ocean to the man then languishing in the jails of the apartheid regime.
Året var 1983, och den rent symboliska gesten var tänkt som en utsträckt hand över Indiska oceanen, till den som då satt fast i apartheids fängelser.
EnglishI wonder if you, Mr President, would write to send fraternal greetings and to say that this Parliament looks forward to establishing direct contact with it at an appropriate time.
Jag undrar om ni, herr talman, skulle vilja skriva och framföra broderliga lyckönskningar och säga att detta parlament ser fram emot att upprätta direktkontakt med det parlamentet när tiden är mogen.