anglicko-švédsko překlad pro "frankness"

EN

"frankness" švédský překlad

volume_up
frankness {podstatné jméno}
volume_up
frank {příd. jm.}
EN

frankness {podstatné jméno}

volume_up
frankness (také: candour, fairness, openness)
Today Mr Juncker gave us a master class in transparency, frankness and humanity.
I dag gav Jean-Claude Juncker oss en mästerlig lektion om öppenhet, uppriktighet och mänsklighet.
I would now like to address the British Presidency with all due respect, friendship and frankness.
Jag skulle nu med all respekt, vänskap och öppenhet vilja vända mig till det brittiska ordförandeskapet.
I am delighted to pursue this dialogue, from the ECB’ s side, in this spirit of frankness and cooperation.
Det gläder mig att kunna fortsätta dialogen från Europeiska centralbankens sida i denna anda av öppenhet och samarbete.
Today Mr Juncker gave us a master class in transparency, frankness and humanity.
I dag gav Jean-Claude Juncker oss en mästerlig lektion om öppenhet, uppriktighet och mänsklighet.
However, I expected greater frankness and greater modesty from you.
Jag väntade mig dock mer uppriktighet och ödmjukhet från er sida.
I must thank him for his frankness, because in a way the two concepts are contradictory.
Jag måste tacka honom för hans uppriktighet, för på ett sätt är dessa två begrepp motstridiga.

Příklady použití pro "frankness" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMadam President, Commissioner, I admit that your frankness has disarmed me somewhat.
Fru talman, herr kommissionär! Jag medger att er rättframhet tog mig en aning på sängen.
EnglishThank you, Commissioner, for your frankness in speaking to the House.
Tack, herr kommissionär, för det öppenhjärtiga sätt på vilket ni har talat till parlamentet.
EnglishThat, precisely, is what we should be discussing among ourselves, with great frankness and great honesty.
Detta är just vad vi, mycket öppet och uppriktigt, bör diskutera med varandra.
English   Thank you, Commissioner, for the frankness of your observations.
   – Tack, kommissionär Verheugen, för era uppriktiga synpunkter.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, thank you, Prime Minister, for speaking with such frankness.
   . – Herr talman, mina damer och herrar! Tack, herr premiärminister, för att ni talade så öppet.
EnglishWith regard to the reconstruction agency, I would like to thank Mr Fischler for his frankness.
När det gäller centret för återuppbyggnad vill jag gärna tacka herr Fischler för att han talar klarspråk.
EnglishThat, precisely, is what we should be discussing among ourselves, with great frankness and great honesty.
Mitt eget land beviljar fortfarande asyl till personer från Turkiet, eftersom de utsätts för förföljelser av staten där.
EnglishMr de Silguy has abandoned his ambition towards the mandate in question, for reasons which he explained with loyalty and frankness.
Man skulle kunna tro att frågan inte kommer att uppstå igen.
EnglishI must say in all frankness that there is also no truth in the assertion that no scientific evaluation exists.
Det stämmer inte heller, det måste jag säga helt öppet, när man påstår att det här inte finns någon vetenskaplig bedömning.
EnglishExcuse my frankness: how many more lives will it cost to elect Tzipi Livni and Ehud Barak in the February election?
Ursäkta min rättframhet, men hur många fler liv kommer det att krävas för att välja Tzipi Livni och Ehud Barak i valet i februari?
EnglishLadies and gentlemen, I am not someone who minces words and I would ask you to forgive what is perhaps an excess of frankness.
Mina damer och herrar! Jag väger inte mina ord på guldvåg, och jag vill be om ursäkt för om det är överdrivet rättframt.
EnglishI tell you in all frankness, it is a contradiction to be in favour of liberalising Europe’s membership but against opening up its economy.
Jag säger helt uppriktigt att det är en motsägelse att vara för en liberalisering av EU-medlemskapet men emot öppnandet av ekonomin.
EnglishFor this frankness I am grateful, for it gives this House greater knowledge and hence affords it the opportunity to better analyse what transpired last weekend.
Ni fortsatte med att säga att det också representerade ett nederlag för ordförandeskapet, men i det hade ni fel.
EnglishI tell you in all frankness, it is a contradiction to be in favour of liberalising Europe ’ s membership but against opening up its economy.
Jag säger helt uppriktigt att det är en motsägelse att vara för en liberalisering av EU-medlemskapet men emot öppnandet av ekonomin.
English   – I should like to thank Mr Roche of the Irish Presidency for his frankness in saying that this is our era’s equivalent of slavery.
   – Jag vill tacka Roche från det irländska ordförandeskapet för att han är så väldigt tydlig och säger att detta är vår tids motsvarighet till slaveriet.
English   – Mr President, may I say by way of an introduction that it is rather odd that every debate of ours on the death penalty should still be marred by a particular lack of frankness.
Tidsfristen för att lämna in en text till denna resolution är den 7 november, men hittills har resolutionen inte synts till.
EnglishThe approach to adopt will depend on the outcome of the investigation, which we hope will be completed with complete frankness.
Vilken strategi som bör användas kommer att vara avhängigt vad som framkommer under utredningen och vi hoppas att utredningsresultaten inte kommer att innehålla några tveksamheter.
EnglishI welcome the unanimity and frankness with which, as MEPs, we are now discussing the Lalumière report on the European Union's security and defence policy.
Jag vill välkomna enstämmigheten och frimodigheten i hur vi i parlamentet nu diskuterar Lalumière-betänkandet om säkerhets- och försvarspolitik i unionen.
EnglishI welcome your frankness, Mr Duisenberg, in making clear the very big political leap which has been made by those countries which have already entered Euroland.
Jag välkomnar er ärlighet, herr Duisenberg, när det gäller att klargöra det mycket stora politiska steg som tagits av de länder som redan trätt in i euroområdet.
EnglishI can tell them in all frankness that I should prefer to deploy as many police officers as possible and have a secure border that prevents refugees escaping to their deaths.
Jag säger helt öppet att jag snarare föredrar en säker gräns och att sätta in så många poliser som möjligt, för att därigenom undvika att flyktingar dör.