anglicko-švédsko překlad pro "fourth century"

EN

"fourth century" švédský překlad

Viz příklady pro použití "fourth century" v kontextu.

Podobné překlady pro "fourth century" švédsky

fourth číslovka
Swedish
century podstatné jméno

Příklady použití pro "fourth century" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt contains historical errors, such as dating the origin of Christianity in the fourth century of the present era.
Det innehåller historiska fel, till exempel att kristendomens ursprung dateras till 300-talet efter Kristus.
EnglishSunday was adopted as a day of rest in the fourth century A.D. and we should not fall into a European model that does away with it.
Det var på 300-talet e. Kr. som man slog fast att söndagen skulle vara en vilodag, och vi bör inte anamma en europeisk modell där den avskaffas.
EnglishThen Aristotle stopped and pronounced a sentence that has been repeated numerous times on the European stage from the fourth century BC to the present day.
Aristoteles stannade och sade något som har upprepats många gånger på den europeiska scenen från trehundratalet före Kristus fram till i dag.
English   Mr President, Commissioner, the Roma have been present on European soil for many centuries, since they arrived in Greece in the fourth century.
   .Herr talman, herr kommissionsledamot! Romerna har befunnit sig på europeisk mark i flera hundra år, eftersom de kom till Grekland redan på 300-talet.
EnglishAn agreement which has been described by the Commission - correctly I believe - as an agreement for the twenty-first century, a fourth generation plus agreement.
Kommissionen har själv kallat det - med all rätt anser jag - ett avtal för det tjugonde århundradet? eller ?mer än ett fjärde generationens avtal?.
EnglishAn agreement which has been described by the Commission - correctly I believe - as an agreement for the twenty-first century, a fourth generation plus agreement.
Kommissionen har själv kallat det - med all rätt anser jag - ett avtal för det tjugonde århundradet? eller? mer än ett fjärde generationens avtal?.
EnglishMr President, Commissioner, the Roma have been present on European soil for many centuries, since they arrived in Greece in the fourth century.
Vi måste självfallet starkt fördöma all diskriminering som romerna utsätts för, men vi måste också ge dem tillgång till anständiga bostäder, utbildning, sjukvård och social trygghet.

Jiná slova

English
  • fourth century

Bab.la navíc nabízí česko-anglický slovník pro více překladů.