EN flourish
volume_up
{podstatné jméno}

flourish (také: bout, jerk, fling)
volume_up
släng {spol}
Democracy and the rule of law are not a luxury, neither are they a flourish that might perhaps be applied to what are really economic relations.
Demokrati och rättsstatliga principer är inte en lyx och inte heller en utsmyckning som skulle kunna fästas vid det som i själva verket är ekonomiska förbindelser.
flourish (také: fanfare)
volume_up
fanfar {spol}
flourish (také: curlicue, twiddle)
flourish (také: touch)
volume_up
touche {spol}
flourish
flourish (také: wreath, twiddle)
flourish
flourish
flourish

Synonyma (anglicky) pro "flourish":

flourish

Příklady použití pro "flourish" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI believe that, if we do that, they will flourish far better and live far longer.
Om vi gör det tror jag att de kommer att blomma till fullo och överleva betydligt längre.
EnglishA dynamic marine economy can flourish only where there is a healthy marine environment.
En blomstrande och dynamisk marin ekonomi kan endast åstadkommas genom en sund marin miljö.
EnglishIt creates opportunities for social contact and for being together and helps people flourish.
Den skapar möjlighet till samvaro, sociala kontakter och är utvecklande.
EnglishWhatever a society is like, it can only flourish in peace, and there can be no peace without justice.
Oavsett samhälle kan det bara utvecklas i fred och utan rättvisa finns ingen fred.
EnglishOnly when the economy starts to flourish can there be a chance for real peace in the Middle East.
I går talade vi om detta med Condoleezza Rice och president George Bush.
EnglishThey simply make the conditions right for employment to flourish.
Till och med i Förenade kungariket finns det skillnader i ekonomier.
EnglishNo one is expecting labour-intensive industries to flourish within an overstrained labour market.
Om ja, vilka åtgärder har rådets ordförandeskap i så fall i tankarna?
EnglishOrganised crime cannot be allowed to flourish any longer.
Den organiserade brottsligheten kan inte tillåtas leda utvecklingen längre.
EnglishI must stress the importance of youth programmes if the idea of European citizenship is to flourish.
Jag vill betona ungdomsprogrammens betydelse för tillväxten i det europeiska medborgarskapet.
EnglishLet us hope that this file will be able to flourish in this sense.
Låt oss hoppas att direktivet kommer att bidra till detta.
EnglishThe dialogue with civil society is a great deal more than a rhetorical flourish or a few e-mails.
Dialogen med det civila samhället är mycket mer än en retorisk knorr eller några e-post-meddelanden.
EnglishSo far we have been very negligent in this area and we have allowed terrorism to flourish here.
Hittills har vi nämligen varit mycket försumliga i denna fråga, och vi har låtit terrorismen gro hos oss.
EnglishThis directive must give laws and policies on equal treatment a chance to flourish and be applied.
Direktivet måste utgöra ett tillfälle att lyfta fram och genomföra lagar och program om likabehandling.
EnglishIn my opinion, if we follow this path, uncertainty, disputes and insecurity will flourish with the olives.
Och det är inte sådant som bådar gott för olivodlarnas framtid.
EnglishThey can only flourish if Parliament controls the sovereign's expenditure.
Det är parlamentets suveräna rätt att kontrollera utgifterna som möjliggör utvecklingen av en representativ demokrati.
EnglishSo I ask you: have you ever been to southern Europe and tasted the tomatoes which flourish there?
Därför frågar jag er: Har ni verkligen någon gång varit i södra Europa och smakat de tomater som växer där?
EnglishIf we are democrats and believe this Parliament has meaning, then we should allow debate to flourish.
Om vi är demokrater och tror på att det här parlamentet är meningsfullt så borde vi låta debatten blomma.
EnglishConsumer applications for genomics, they will flourish.
Men vad skulle ha hänt om jag svarat C? ~~~ Produkter som tillämpar genomteknik kommer bli allt vanligare.
EnglishWealth must make for freedom, encourage collective progress and enable every individual to flourish.
Välstånd måste medge frihet, uppmuntra kollektiva framsteg och göra det möjligt för varje individ att växa.
EnglishIt calls for systematic monitoring of free movement so that we can make the services market flourish.
Det krävs en systematisk övervakning av den fria rörligheten för att vi ska få tjänstemarknaden att blomma.