anglicko-švédsko překlad pro "to fare"

EN

"to fare" švédský překlad

volume_up
fare {podstatné jméno}
volume_up
bill of fare {podstatné jméno}
EN

to fare [fared|fared] {sloveso}

volume_up
In my question I tried to convey the concerns felt by many Members as to how regional policy will fare in the framework of the new budget.
I min fråga försökte jag uttrycka den oro som många av ledamöterna känner för hur regionalpolitiken kommer att klara sig inom ramen för den nya budgeten.
to fare

Synonyma (anglicky) pro "fare":

fare
bill of fare

Příklady použití pro "to fare" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIf a train is delayed, 25% of the fare is repaid in compensation after an hour.
Om ett tåg är försenat, återbetalas 25 procent av biljettpriset efter en timme.
EnglishThere is no link whatsoever between the distance to be covered and the fare.
Det finns inte längre något samband kvar mellan det avlagda avståndet och flygpriset.
EnglishOne day, will we have a discounted European air fare for pensioners and the elderly?
Kommer vi en dag att få rabatterade europeiska flygpriser för pensionärer och äldre??
EnglishIn Ireland the schools fare better and students are fine while they are at school.
På Irland är skolorna betydligt bättre, och det går bra så länge som eleverna är i skolan.
EnglishHow does the Commission regard the original regulation is likely to fare within the WTO?
Vilka möjligheter tror kommissionen att de ursprungliga bestämmelserna har inom WTO?
EnglishOught not Saddam' s General to have earned his fare home long ago?
Omkostnaderna har förmodligen för länge sedan tjänats in av Saddams general.
EnglishOught not Saddam's General to have earned his fare home long ago?
Omkostnaderna har förmodligen för länge sedan tjänats in av Saddams general.
EnglishWe are as yet unsure how the government being formed by Mr Abu Ala will fare.
Vi vet ännu inte hur det kommer att gå för Abu Alas regering.
EnglishWe are as yet unsure how the government being formed by Mr Abu Ala will fare.
Vi vet ännu inte hur det kommer att gå för Abu Alas regering.
EnglishWhether this fare is too much or too little, I think it takes us forward an inch or two.
Med denna överdådiga eller något för knappa kost tänker jag ännu en eller två millimeter framåt.
EnglishWomen continue to fare worse than men on the European labour market.
Kvinnor klarar sig fortfarande sämre än män på EU: s arbetsmarknad.
EnglishWomen continue to fare worse than men on the European labour market.
Kvinnor klarar sig fortfarande sämre än män på EU:s arbetsmarknad.
EnglishSome countries will fare well, other countries will do badly.
En del länder kommer att lyckas bra, andra länder kommer att misslyckas.
EnglishAdministration and economic and financial affairs fare even better.
Administration och ekonomi och finans klarar sig ännu bättre.
EnglishLow-fare airlines have perfected this art over recent years.
Lågprisbolagen har finslipat denna konst under de senaste åren.
EnglishThere will be an additional£17 per fare for the many hard-pressed citizens throughout the Union.
Det kommer att läggas på 17 pund per resa för många redan hårt pressade medborgare över hela unionen.
EnglishThere will be an additional £17 per fare for the many hard-pressed citizens throughout the Union.
Det kommer att läggas på 17 pund per resa för många redan hårt pressade medborgare över hela unionen.
EnglishSo congratulations once again to the rapporteur; I am sure that his report will fare well.
Så jag vill återigen gratulera föredraganden. Jag är övertygad om att hans betänkande kommer att få framgång.
EnglishAll the other areas used by skiers, fare dodgers or other people do not come into consideration.
Alla de övriga områden som används av skidåkare, avgiftssmitare eller andra tas inte med i beräkningen.
EnglishAir passengers now have choice, and low-fare, no-frills air travel has become the order of the day.
Flygpassagerare har nu valmöjlighet, och flygresor till lågt pris utan krusiduller har blivit vardagsmat.