EN to dismiss
volume_up
[a case] [dismissed|dismissed] {sloveso}

1. právo

to dismiss
volume_up
lägga ner [ett fall] {sl.}

Příklady použití pro "to dismiss" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIs he going to dismiss them and refuse to accept their advice or opinions any more?
Skall han säga upp dem och vägra godkänna deras råd eller åsikter någonsin mer?
EnglishThe amendments dismiss the application of the principle for reasons I do not share.
Ändringarna frångår tillämpningen av principen, av skäl som jag inte godkänner.
EnglishIt is too early to see one system as a universal panacea and dismiss another.
Tiden är inte mogen för att saligförklara ett system, och diskvalificera ett annat.
EnglishIt has the power to dismiss the Commission by adopting a motion of censure.
Parlamentet kan genom att ställa misstroendevotum kräva att kommissionen avgår.
EnglishIt will be difficult to dismiss the arbiter in the event of a wrong judgement.
Det kommer att vara svårt att avskaffa domaren när det en gång kommer en bedömning som är fel.
EnglishMr White says that one response might be to dismiss the Commission.
Och då säger kollegan White: En reaktion skulle kunna bli att skicka hem kommissionen.
EnglishSome people dismiss this as an issue but I think it is very important.
Vissa avfärdar att detta skulle vara ett problem, men jag tycker att det är mycket viktigt.
EnglishThe Parliament has the power to dismiss the European Commission through a vote of censure.
Parlamentet kan avsätta kommissionen genom ett misstroendevotum.
EnglishI do not entirely dismiss all EU actions in relation to terrorism.
Jag avfärdar inte alla EU: s åtgärder mot terrorism helt och hållet.
EnglishI do not entirely dismiss all EU actions in relation to terrorism.
Jag avfärdar inte alla EU:s åtgärder mot terrorism helt och hållet.
EnglishThe Russians must recognise that they cannot dismiss our concerns out of hand.
Ryssarna måste inse att de inte kan strunta i vår oro.
EnglishOf course it should be possible to dismiss a judge who commits a crime.
Självfallet skall en domare som begår brott kunna avsättas.
EnglishTo dismiss the translation bar without translating the page, click Nope.
Om du vill ta bort översättningsfältet permanent utan att översätta den aktuella webbsidan klickar du på Nej.
EnglishYou may dismiss it, but I am convinced that is the case.
Ni kan förkasta det, men jag är övertygad om att så är fallet.
EnglishThe Bank will be independent, and no one will be able to dismiss its management, no matter what mistakes it makes.
Banken är oberoende och dess direktion kan inte avskedas, oavsett vilka misstag den gör.
EnglishAnd do not dismiss me as lacking trust, since what I have is experience.
Och kalla mig inte misstänksam utan erfaren.
EnglishIt is very clear that the European Parliament does not have the power to dismiss a judge at the Court of Justice.
Det är helt uppenbart att Europaparlamentet inte har befogenhet att avsätta en domare i domstolen.
EnglishIn this light, we cannot just dismiss this subject as marginal.
Detta kan alltså inte bara skjutas åt sidan.
EnglishIn office, they remain accountable to Parliament, which has sole power to dismiss the Commission.
Också i sitt arbete är de ansvariga inför Europaparlamentet, som är den enda institution som kan avsätta kommissionen.
EnglishI do not therefore believe that we can dismiss these as just a few isolated cases seized on by the media.
Därför menar jag att man inte kan säga " har vi några konkreta fall" , alltför stor mediabevakning har redan skett.