anglicko-švédsko překlad pro "craftsman"

EN

"craftsman" švédský překlad

volume_up
craftsman {podstatné jméno}
EN

craftsman {podstatné jméno}

volume_up
A craftsman is always pleased to hear his work is appreciated.
En hantverkare blir alltid nöjd att höra att hans arbete uppskattas.
We need a craftsman, a handyman, rather than a statesman.
Vi behöver en hantverkare, en händig person, snarare än en statsman.
His printer, a rural craftsman, has also been sentenced.
Hans tryckare, en hantverkare på landsbygden, dömdes också.

Synonyma (anglicky) pro "craftsman":

craftsman

Příklady použití pro "craftsman" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishUsura rusteth the chisel, it rusteth the craft and the craftsman.
Usura rusteth the chisel, it rusteth the craft and the craftsman.
EnglishNo, a craftsman's talent as a writer is required here.
Nej, här krävs en hantverksmässig skicklighet som författare...
EnglishIt would still be possible to add the qualification of master craftsman to a higher-ranking category, however, by including it in Annex II of the directive.
Det skulle dock fortfarande gå att lägga in kvalifikationen mästare i en högre kategori, genom att ta med den i bilaga II till direktivet.
EnglishWhen ranking qualifications, for example, the German Master Craftsman or Tradesman Certificate belongs in at least the third or fourth of the eight levels.
När kvalifikationerna rankas hör till exempel det tyska hantverksmästarediplomet eller handelsmansdiplomet till minst den tredje eller den fjärde av de åtta nivåerna.