anglicko-švédsko překlad pro "crackdown"

EN

"crackdown" švédský překlad

volume_up
crackdown {podstatné jméno}
SV
volume_up
crackdown {příč. min.}

EN crackdown
volume_up
{podstatné jméno}

crackdown (také: mission, operation, mobilisation, starter)

Příklady použití pro "crackdown" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHis detention is part of the most severe police crackdown in China in decades.
Arresteringen av honom är en del av de hårdaste kraftåtgärderna i Kina på årtionden.
EnglishWe have seen the crackdown on Mr Maguwu and on other human rights defenders.
Vi har sett kraftåtgärderna mot Farai Maguwu och mot andra personer som försvarar de mänskliga rättigheterna.
EnglishThe current crackdown on political opponents, as well as human rights defenders, in Chad must end.
De aktuella tillslagen mot politiska motståndare och människorättsförsvarare i Tchad måste upphöra.
English. – Mr President, the Government of Azerbaijan is continuing its crackdown on opposition political groups.
   .– Herr talman! Azerbajdzjans regering fortsätter att bekämpa politiska oppositionsgrupper.
EnglishA crackdown of this nature will therefore also have to be reported.
Sådana kraftåtgärder måste således också anmälas.
English. - I support this report which will crackdown on employers of illegal immigrants within Europe.
skriftlig. - (EN) Jag stöder detta betänkande som slår ned på arbetsgivare för illegala invandrare i EU.
EnglishDirect returns and a crackdown on the countries that make this immigration possible is the only solution.
Den enda lösningen är ett direkt återsändande och kraftåtgärder mot de länder som möjliggör denna invandring.
EnglishWe do not agree to Europe’s subcontracting the crackdown on illegal immigration to third countries.
Vi håller inte med om att Europa skall lägga ut åtgärderna mot olaglig invandring på entreprenad till tredje länder.
EnglishIt cannot be denied that there has been a crackdown on non-governmental media and opposition in Kazakhstan.
Det kan inte förnekas att icke-statliga medier och oppositionen i Kazakstan nu utsätts för hårdare kontroll.
EnglishWe must have a global crackdown on this illegal trade.
Vi måste slå ner globalt på denna olagliga handel.
EnglishFurthermore, a crackdown on legal immigration could have the effect of diverting flows to another Member State.
Kraftåtgärder mot laglig invandring skulle dessutom kunna leda till att migrationsströmmarna flyttar till en annan medlemsstat.
EnglishIs the Commission also aware of similar anti-gay sentiments — and a government crackdown — in Malawi?
Känner kommissionen också till att det förekommer liknande homofientliga attityder – och att regeringen slagit till mot de homosexuella – i Malawi?
EnglishSecondly, let there be a more effective crackdown on traffickers in human beings and on undeclared work in all the Member States.
Låt oss för det andra vidta effektivare kraftåtgärder mot människosmugglare och mot odeklarerat arbete i alla medlemsstater.
EnglishThe situation came about as a result of the EU pursuing sanctions against Cuba for a crackdown on dissidents in 2003.
Denna situation uppkom som ett resultat av att EU utövade sanktioner mot Kuba på grund av att dissidenter utsattes för förtryck under 2003.
EnglishI am sure the House would wish to express its regret at that news, part of a continued crackdown on human rights activists in China.
Jag är säker på att parlamentet beklagar dessa nyheter, som har att göra med de fortsatta kraftåtgärderna mot människorättsaktivister i Kina.
EnglishIt is also clear that the Government is using the pretext of the crackdown on terrorism as a means of suppressing Government opponents and critics.
Det är också tydligt att regeringen använder kampen mot terrorismen som en förevändning för att slå ned regeringens motståndare och kritiker.
EnglishPictures have been flashed around the world of injured monks, smoke-filled pagodas and battered civilians as the security forces begin their crackdown.
Bilder av skadade munkar, rökfyllda tempel och misshandlade medborgare i spåren av säkerhetsstyrkornas framfart har kablats ut över världen.
EnglishThe fact that President Mikhail Saakashvili declared a state of emergency to overcome the riots and conducted a violent crackdown is highly alarming.
Det är ytterst oroväckande att president Michail Saakashvili utlyste undantagstillstånd för att få bukt med upploppen och slog ned dem med våld.
EnglishThe recent crackdown on peaceful protesters, who were demonstrating their right to associate, has merited yet another condemnation by the European Parliament.
Angreppen nyligen på fredliga demonstranter som demonstrerade för sin associeringsrätt förtjänar ytterligare ett fördömande från Europaparlamentet.
EnglishOnce considered one of the 'hopefuls' in the region, the past two years have seen a crackdown on political opposition and critical media.
En gång betraktades landet som ett av de ?hoppfullaste? i området, men de två senaste åren har vi sett en hårdare kontroll av den politiska oppositionen och kritiska medier.