anglicko-švédsko překlad pro "canal"

EN

"canal" švédský překlad

volume_up
canal {podstatné jméno}

EN canal
volume_up
{podstatné jméno}

canal (také: channel, duct, conduit, cutoff)
volume_up
kanal {spol}
Thailand is about to decide on digging a canal right across the country, just like the Suez or Panama Canal.
Thailand står inför beslutet att gräva en kanal rakt igenom landet, precis som Suezkanalen eller Panamakanalen.
In the canal, which is just outside the restaurant, there is hundreds of meters of coil piping.
I kanalen, precis utanför restaurangen, finns det hundratals meter av ett elsystem.
One of these is the plan for a canal between the Oder and the Danube, which would create a link between two important bodies of water.
En av dessa är planen på en kanal mellan Oder och Donau, som skulle kunna skapa en länk mellan dessa två viktiga floder.

Synonyma (anglicky) pro "canal":

canal

Příklady použití pro "canal" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishRoot canal... and by the looks of those x-rays... it's not going to be pretty.
Rotfyllning, och om man tolkar röntgenplåtarna...... så kommer det inte att bli snyggt.
EnglishBut it could also have grave implications for the operation of the Suez Canal.
Men det kan också få allvarliga konsekvenser för driften av Suez-kanalen.
EnglishIn the canal, which is just outside the restaurant, there is hundreds of meters of coil piping.
I kanalen, precis utanför restaurangen, finns det hundratals meter av ett elsystem.
EnglishBut nobody pointed out that Canal+ developed without any competition.
Men ingen minns att Canal + utvecklades utan någon som helst konkurrens.
EnglishBut nobody pointed out that Canal+ developed without any competition.
Men ingen minns att Canal+ utvecklades utan någon som helst konkurrens.
EnglishWe face the most horrifying scenario of losing the Suez Canal.
Vi står inför det värsta tänkbara scenariot, nämligen att förlora Suezkanalen.
English(DE) Mr President, Mr Tannock referred to the Iranian ships that passed through the Suez Canal.
(DE) Herr talman! Charles Tannock nämnde de iranska fartyg som gått genom Suezkanalen.
EnglishIn France we have seen the success of Canal+, where a broadcasting monopoly was effectively created.
I Frankrike har Canal+ haft sina framgångar, man skapade de facto ett utsändningsmonopol.
EnglishIn France we have seen the success of Canal+, where a broadcasting monopoly was effectively created.
I Frankrike har Canal + haft sina framgångar, man skapade de facto ett utsändningsmonopol.
EnglishBy penalising the pirating of Canal+ decoders, we effectively created a monopoly on reception.
Genom att straffa piratkopieringen av Canal+-dekoder skapade man de facto ett mottagningsmonopol.
EnglishBy penalising the pirating of Canal+ decoders, we effectively created a monopoly on reception.
Genom att straffa piratkopieringen av Canal + -dekoder skapade man de facto ett mottagningsmonopol.
EnglishThe scenery is magnificent, but we noticed that the canal is underused for goods transport.
Landskapet är fantastiskt, men vi kunde också konstatera att kanalen underutnyttjas för godstransport.
EnglishAs part of the trip, during the final section of the route, we rode along the canal between the Marne and the Rhine.
Under sista delen av vår resa cyklade vi längs kanalen mellan Marne och Rhen.
EnglishConstruction work on the Bystroye Canal in Ukraine continues.
Arbete på Bystroye-kanalen i Ukraina fortsätter.
EnglishIn my own country we have a very thriving small canal boat industry to which Commissioner Patten has just referred.
I mitt hemland har vi en mycket blomstrande kanalbåtsindustri, som kommissionär Patten just hänvisade till.
EnglishIt is true that the often ageing diesel locomotives should become cleaner and that the canal network has been neglected.
Det är sant att de ofta föråldrade diesellokomotiven måste bli renare och att kanalsystemet har försummats.
EnglishAs the longest river in the EU, in combination with the Rhine-Main-Danube canal, it can link the Black Sea with the North Sea.
Som den längsta floden i EU kan den tillsammans med Rhen-Main-Donau-kanalen förbinda Svarta havet med Nordsjön.
EnglishI am particularly pleased that the Commission has promised to include the Elbe-Lübeck Canal in its proposal at the next revision.
Det gläder mig särskilt att kommissionen har lovat att vid revideringen bl.a. på nytt föreslå Elbe-Lübeck-kanalen.
EnglishIf, in the worst case scenario, the Suez Canal should be blocked, how prepared are we as a Union to ensure security of supply?
Hur förberedda är vi som union för att säkra en trygg energiförsörjning om mardrömsscenariot inträffar och Suezkanalen spärras?
EnglishThe liver, bile ducts, and pancreas are the three organs that, apart from the alimentary canal, are responsible for digestion in the body.
Levern, gallvägarna och bukspottkörteln är de tre organ som förutom mag-tarmkanalen står för matsmältningen i kroppen.