anglicko-švédsko překlad pro "beefed up"

EN

"beefed up" švédský překlad

volume_up
beefed up {příd. jm.}

EN beefed up
volume_up
{přídavné jméno}

beefed up (také: amplified, boosted, enhanced)
volume_up
förstärkt {příd. jm.}

Podobné překlady pro "beefed up" švédsky

beef podstatné jméno
to be up to sloveso
up přídavné jméno
Swedish
up příslovce
up předložka
Swedish
to up sloveso

Příklady použití pro "beefed up" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe United Nations must be beefed up so that it is capable of meeting its responsibility to protect the civilian population from all the armed troops active in the region.
FN måste få större resurser så att det kan uppfylla sitt ansvar att skydda civilbefolkningen från alla beväpnade trupper som är aktiva i området.
EnglishFollowing the adoption of the Treaty of Lisbon, the European Union's diplomatic activities have been beefed up with a view to raising Europe's profile on the international stage.
Efter antagandet av Lissabonfördraget har EU:s diplomatiska verksamhet förstärkts för att höja Europas profil på den internationella arenan.