anglicko-švédsko překlad pro "bad debts"

EN

"bad debts" švédský překlad

EN bad debts
volume_up
{množné číslo}

bad debts
The bad debts are thus covered by the cost of borrowing from Pekao, and this is against banking regulations.
Osäkra fordringar, stick i stäv med banklag, täcks genom lån från Pekao.
bad debts

Příklady použití pro "bad debts" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBut when the music finally stopped, no one wanted to be holding this parcel, which was just a bundle of bad debts.
När musiken nu stannat upp vill ingen behålla paketet eftersom det bara är en bunt skuldebrev.
EnglishFurthermore, if debts are not repaid, creditors will also be able to recoup their costs for collecting bad debts.
Om skulderna inte betalas kan borgenärerna dessutom återfå sina kostnader i samband med inkassering av förfallna skulder.
EnglishThe number of unpaid bills has been increasing for too long: last year, there was an 8% increase, and today bad debts total EUR 300 billion.
Antalet obetalda räkningar har ökat under alltför lång tid. Förra året skedde en ökning med 8 procent och i dag uppgår de osäkra fordringarna till 300 miljarder euro.
EnglishRegarding a pause in financial services liberalisation, there is a difference between the financial crisis, seen globally, and bad lending and bad debts.
När det gäller en paus i avregleringen av de finansiella tjänsterna är det skillnad mellan finanskrisen ur global synvinkel och dåliga lån och dåliga skulder.