anglicko-švédsko překlad pro "avalanche"

EN

"avalanche" švédský překlad

volume_up
avalanche {podstatné jméno}

EN avalanche
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

avalanche
volume_up
lavin {spol}
Eleven people were killed in an avalanche and that is not the final death toll.
Elva personer dödades i en lavin.
Are you not concerned that this could lead to us being buried in a veritable avalanche of court cases?
Är ni inte orolig för att det skall uppstå en lavin av rättegångar?
This is doubly true with regard to the avalanche of amendment motions proposing increases in the budget.
Detta stämmer dubbelt upp när det gäller den lavin av ändringsförslag i vilka man föreslår en ökning av budgeten.
avalanche (také: downfall, downpour)
   Mr President, Commissioner, the reality is that the total opening up of the textile trade on 1 January of this year led to an avalanche of Chinese products.
Den verkliga situationen är den att den totala avregleringen av textilhandeln den 1 januari i år ledde till en störtskur av kinesiska produkter.

2. geologie

avalanche
volume_up
lavin {spol}
Eleven people were killed in an avalanche and that is not the final death toll.
Elva personer dödades i en lavin.
Are you not concerned that this could lead to us being buried in a veritable avalanche of court cases?
Är ni inte orolig för att det skall uppstå en lavin av rättegångar?
This is doubly true with regard to the avalanche of amendment motions proposing increases in the budget.
Detta stämmer dubbelt upp när det gäller den lavin av ändringsförslag i vilka man föreslår en ökning av budgeten.

Synonyma (anglicky) pro "avalanche":

avalanche
English

Příklady použití pro "avalanche" v švédském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishOr how about a Saint Bernard that can detect signs of life below an avalanche?
Behöver man en sanktbernhardshund för att hitta något levande under lavinen?
EnglishFor it is they who have to live with the ever-growing avalanche of traffic.
Det är nämligen de som måste leva med den ständigt växande transportlavinen.
EnglishWe received international help when we suffered our major avalanche disaster in Galtür.
Vi fick internationell hjälp när vi drabbades av vår stora lavinkatastrof i Galtür.
EnglishAs such, we need to get a move on, otherwise we will be buried under an avalanche.
Vi måste alltså jobba snabbt annars blir vi översnöade.
EnglishFor it is they who have to live with the ever-growing avalanche of traffic.
Människorna i regionen har ingen förståelse för detta.
EnglishIn the absence of any multilateral rules, there will be an avalanche of bilateral agreements.
I frånvaron av multilaterala bestämmelser kommer det att finnas en mängd bilaterala överenskommelser.
EnglishThe promise being that the sensitive Alpine region would not be buried under an endless avalanche of transit traffic.
Löftet lydde: Den ömtåliga alpregionen kommer inte att köras över av en transitlavin utan slut.
EnglishThere was talk of an avalanche of costs, of companies going bankrupt, of burdens on the economy and on workers themselves.
Det talades om lavinartade kostnader, om bankrutta företag, om bördor på ekonomin och på arbetstagarna.
EnglishThey offer a consistent and pragmatic perspective written in the light of the unemployment avalanche on our horizon.
De ger ett konsekvent och pragmatiskt perspektiv, skrivet i ljuset av den lavinartade arbetslösheten i horisonten.
EnglishWe believe that satellites and automated measurement systems will be used more and more in the future in avalanche forecasting.
Vi tror att satelliter och automatiska mätsystem kommer att kunna användas allt mer i framtiden vid lavinprognoser.
EnglishHowever, what concerns the working classes of the European Union is certainly not that, but rather the avalanche of collective dismissals.
Men det som oroar arbetarklassen inom Europeiska unionen är absolut inte detta, utan lavinen av kollektiva uppsägningar.
EnglishYesterday Mrs Stenzel talked about the avalanche disaster in the Tyrol, and I would like to thank her for her words, which we wholeheartedly endorse.
Stenzel tog i går upp lavinkatastrofen i Tyrolen. Jag vill tacka för hennes ord, som vi helt och fullt stöder.
EnglishIn the region who depend on the avalanche hit Ritsem Road, are three reindeer herding Sami villages, one of which is the largest in Sweden.
I området som är beroende av den lavindrabbade Ritsemvägen befinner sig tre renskötande samebyar, varav en är Sveriges största.
EnglishI think it would be fitting for the European Parliament also to observe one minute's silence in memory of the victims of the Galtür avalanche.
Jag anser att även Europaparlamentet bör hålla en tyst minut till minne av dem som har drabbats av denna lavinolycka i Galtür.
EnglishWe must not and cannot give the impression that the Union exclusively wishes to defend itself from an avalanche of refugees and economic migrants.
Vi varken får eller kan ge ett intryck av att unionen bara försöker skydda sig från vågen av flyktingar och ekonomiska immigranter.
EnglishAfter a night of snow and checking the snow conditions and avalanche equipment, you start the day with a smile that stretches until the summer.
Efter ett nattligt snöfall och kontroll av snöförhållanden och lavinutrustning, börjar du dagen med ett leende som sträcker sig ända fram till sommaren.
EnglishMr President, I see that at the last minute there has been an avalanche of explanations of votes regarding referral of the Napolitano report to committee.
Herr talman! Jag ser att det finns en mängd röstförklaringar i sista minuten om frågan om återförvisande till utskottet av betänkandet Napolitano.
EnglishMr President, we should spare a thought this morning for the victims of yesterday's avalanche in the Chamonix valley which swept away around 20 chalets.
Herr ordförande! Jag skulle vilja att vi denna förmiddag ägnade en tanke åt offren för lavinen i Chamonix, som i går drog med sig ett tjugotal stugor.
English. - (CS) Forward-looking politicians in almost all countries of the world have for years been monitoring the avalanche-style increase in waste generation.
skriftlig. - (CS) Framåtblickande politiker i nästan alla världens länder har i åratal iakttagit den lavinartade ökningen i avfallsgenereringen.
EnglishOne for Sweden new type of monitoring stations to facilitate avalanche forecasts are tested for the first time against satellites by researchers at Luleå University of Technology.
En för Sverige ny typ av mätstation för att underlätta lavinprognoser testas för första gången mot satelliter av forskare vid Luleå tekniska universitet.