EN

to whistle up {sloveso}

volume_up
2. "provide at short notice"

Podobné překlady pro "to whistle up" španělsky

whistle podstatné jméno
to whistle sloveso
to be up to sloveso
up příslovce
to up sloveso
up! citoslovce
Spanish

Příklady použití pro "to whistle up" v španělském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishFurther to my question, as the Commissioner has just stated, the Commission is now drawing up its "whistle-blowing" charter to a certain extent.
Profundizando en mi pregunta, como el Sr. Comisario acaba de declarar, la Comisión está elaborando actualmente, por decirlo de algún modo, su carta sobre la denuncia de prácticas irregulares.
EnglishFurther to my question, as the Commissioner has just stated, the Commission is now drawing up its " whistle-blowing " charter to a certain extent.
Profundizando en mi pregunta, como el Sr. Comisario acaba de declarar, la Comisión está elaborando actualmente, por decirlo de algún modo, su carta sobre la denuncia de prácticas irregulares.