anglicko-španělsko překlad pro "It seems pretty"

EN

"It seems pretty" španělský překlad

Viz příklady pro použití "It seems pretty" v kontextu.

Podobné překlady pro "It seems pretty" španělsky

it zájmeno
it předložka
seems přídavné jméno
Spanish
to seem sloveso
pretty podstatné jméno
Spanish
pretty přídavné jméno
pretty příslovce
pretty
Spanish

Příklady použití pro "It seems pretty" v španělském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt seems pretty clear who is attacking freedom of opinion.
Queda bastante claro quién atenta contra la libertad de expresión.
EnglishIt seems pretty obvious to me. '
EnglishIt seems pretty obvious to me. '
EnglishIt seems pretty obvious to me.'
Englishthat seems pretty unlikely
EnglishIt seems pretty clear, as things develop, that targeting at NUTS I, NUTS II or even NUTS III level is pretty broad and pretty scatter-gun.
Parece muy claro, tal como están las cosas, que la selección a los niveles NUTS I, NUTS II o incluso NUTS III es un objetivo general y algo disperso.

Jiná slova

English
  • It seems pretty

Ještě více překladů v česko-anglickém slovníku od bab.la.