anglicko-španělsko překlad pro "he would rather"

EN

"he would rather" španělský překlad

Viz příklady pro použití "he would rather" v kontextu.

Podobné překlady pro "he would rather" španělsky

he zájmeno
Spanish
He podstatné jméno
Spanish
would sloveso
rather příslovce
rather citoslovce

Příklady použití pro "he would rather" v španělském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMr Ford says 'yes' , he would rather that the European Commission have the money than the CFO.
El Sr. Ford dice «sí», él preferiría que la Comisión Europea tenga el dinero en vez del CFO.
EnglishMr Ford says 'yes ', he would rather that the European Commission have the money than the CFO.
El Sr. Ford dice« sí», él preferiría que la Comisión Europea tenga el dinero en vez del CFO.
EnglishHe has also said that he would rather be crucified by British public opinion than by French public opinion.
También ha dicho que prefiere ser crucificado por la opinión pública británica antes que por la francesa.
EnglishAnd he would rather die than retreat.
Y estaba dispuesto a morir antes de dar un paso atrás.

Jiná slova

English
  • he would rather

V česko-anglickém slovníku najdete více překladů.