anglicko-španělsko překlad pro "he wore"

EN

"he wore" španělský překlad

Viz příklady pro použití "he wore" v kontextu.

Podobné překlady pro "he wore" španělsky

he zájmeno
Spanish
He podstatné jméno
Spanish
to wear sloveso

Příklady použití pro "he wore" v španělském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Englishhe wore an array of cheap baubles on his fingers
llevaba un montón de bisutería barata en los dedos
Englishhe wore his coat slung over his shoulders
llevaba el abrigo echado por encima de los hombros
Englishhe wore his hair sleeked back with brilliantine
se peinaba hacia atrás con brillantina
EnglishAfter all, one would not try to dress a fully-grown 25-year-old in the same suit he wore when he was 15 years old.
También hace de la Unión un lugar donde se valora a los seres humanos y donde la democracia y la seguridad quedan salvaguardadas.
Englishhe wore his hat at an angle
Englishhe wore an eyepatch
Englishhe wore a frown

Jiná slova

English
  • he wore

Bab.la navíc nabízí česko-anglický slovník pro více překladů.