anglicko-španělsko překlad pro "have the best of both worlds"

EN

"have the best of both worlds" španělský překlad

Viz příklady pro použití "have the best of both worlds" v kontextu.

Podobné překlady pro "have the best of both worlds" španělsky

to have sloveso
the příslovce
Spanish
the člen
Spanish
the
to the předložka
Spanish
best podstatné jméno
best přídavné jméno
best příslovce
Spanish
to best sloveso
Spanish
well podstatné jméno
well přídavné jméno
well příslovce
well citoslovce
well spojka
well zájmeno
Spanish
of přídavné jméno
Spanish
of předložka
Spanish
both přídavné jméno
both zájmeno
world podstatné jméno

Příklady použití pro "have the best of both worlds" v španělském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishSo, as the United Kingdom will have the best of both worlds, I abstain.
Así, como el Reino Unido va a tener lo mejor de ambos mundos, me abstengo.
EnglishThe United Kingdom will have the best of both worlds.
El Reino Unido va a tener lo mejor de ambos mundos.
Englishto have the best of both worlds
EnglishThen we will have the best of both worlds, as so many have already said today: we shall be protecting the environment and finding a new market for agricultural products.
De este modo, como ya han señalado muchos otros, se logra una doble ventaja: proteger el medio ambiente y encontrar un nuevo mercado para los productos agrícolas.

Jiná slova

English
  • have the best of both worlds

Ještě více překladů v česko-anglickém slovníku od bab.la.