anglicko-španělsko překlad pro "Fracture of the distal radius"

EN

"Fracture of the distal radius" španělský překlad

Viz příklady pro použití "Fracture of the distal radius" v kontextu.

Podobné překlady pro "Fracture of the distal radius" španělsky

fracture podstatné jméno
to fracture sloveso
of přídavné jméno
Spanish
of předložka
Spanish
the příslovce
Spanish
the člen
Spanish
the
to the předložka
Spanish
distal
Spanish
radius podstatné jméno

Příklady použití pro "Fracture of the distal radius" v španělském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishFracture of the distal radius is a common injury.
La fractura distal del radio es una lesión frecuente.
EnglishFracture of the distal radius is a common clinical problem, particularly in older white women with osteoporosis.
La fractura distal de radio es un problema clínico común, especialmente en mujeres blancas ancianas con osteoporosis.
EnglishFracture of the distal radius is a common clinical problem, particularly in older white women with osteoporosis.
La fractura distal del radio es un problema clínico frecuente, en particular en mujeres blancas ancianas con osteoporosis.
EnglishFracture of the distal radius is a common clinical problem particularly in elderly white women with osteoporosis.
La fractura de radio distal es un problema clínico frecuente, especialmente en mujeres blancas ancianas con osteoporosis.
EnglishRandomised or quasi-randomised controlled clinical trials involving adults with a fracture of the distal radius, which compared external fixation with conservative treatment.
Ensayos clínicos controlados aleatorios o cuasialeatorios que incluyeron adultos con fractura distal del radio, y compararon fijación externa con tratamiento conservador.

Jiná slova

English
  • Fracture of the distal radius

Ještě více překladů v česko-anglickém slovníku od bab.la.