anglicko-španělsko překlad pro "Enable JavaScript"

EN

"Enable JavaScript" španělský překlad

Viz příklady pro použití "Enable JavaScript" v kontextu.

Podobné překlady pro "Enable JavaScript" španělsky

to enable sloveso
JavaScript
Spanish

Příklady použití pro "Enable JavaScript" v španělském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishNo matter what browser you use, you should enable cookies and JavaScript.
Independientemente del navegador que utilices, debes habilitar las cookies y JavaScript.
EnglishIf your browser supports it, please also enable JavaScript.
Si el navegador es compatible con JavaScript, habilítalo también.
EnglishEnable JavaScript for Mail and News
Activar JavaScript para correo y noticias
EnglishEnable JavaScript
Jiná slova
English
  • Enable JavaScript

Více v česko-anglickém slovníku.