EN to prevail
volume_up
[prevailed|prevailed] {sloveso}

volume_up
господствовать [госпо́дствовать] {sl.}
to prevail (také: to dominate, to overlord)
volume_up
доминировать [домини́ровать] {sl.}
to prevail (také: to exult, to gloat, to glory, to chortle)
volume_up
торжествовать [торжествова́ть] {sl.}
to prevail (také: to predominate, to preponderate)
volume_up
преобладать [преоблада́ть] {sl.}
It's not just prevailing at war, though war still persists.
Это не просто победа в войне, хотя война и продолжает преобладать.
to prevail (také: to predominate)
volume_up
превалировать [превали́ровать] {sl.}
to prevail
to prevail
volume_up
быть распространенным [быть распространённым] {sl.}

Příklady použití pro "to prevail" v ruském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe bad news, however, to this question of will evil prevail, is that evil lives on.
Однако это ещё не ответ на вопрос, восторжествует ли зло, потому что есть плохая новость: зло продолжается.
EnglishWe shall prevail.