EN offset
volume_up
{podstatné jméno}

offset (také: offspur)
volume_up
отрог [отро́г] {m}
volume_up
вознаграждение [вознаграждение] {stř}
volume_up
контраст [контра́ст] {m}
volume_up
противовес [противове́с] {m}
offset (také: child, imp, offspring, outgrowth)
volume_up
отпрыск [о́тпрыск] {m}
offset (také: child, descendant, issue, offspring)
volume_up
потомок [пото́мок] {m}
offset (také: fork, offshoot, ramification, tap)
volume_up
ответвление [ответвле́ние] {stř}
offset (také: challenge, tap)
volume_up
отвод [отво́д] {m}
volume_up
возмещение [возмеще́ние] {stř}
offset (také: bine, flight, getaway, imp)
volume_up
побег [побе́г] {m}
offset (také: offshoot)
volume_up
отводок [отводок] {m}
offset
volume_up
офсет [офсе́т] {m}
And by the time the movie comes out in May, this will be updated to 2.0 and we will have click-through purchases of offsets.
Ко времени выхода фильма, к маю, выйдет уже версия 2.0 и прямо из него можно будет купить компенсации, офсеты.

Příklady použití pro "offset" v ruském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Englisharrangement to offset payments
соглашение о взаимном зачёте платежей
Englisharrangement to offset payments
соглашение о взаимном зачете платежей
Englishto offset the illegalities
противостоять незаконным действиям
Englishto offset the illegalities
противостоять незаконным действиям