EN to characterize
volume_up
[characterized|characterized] {sloveso}

to characterize (také: to stamp, to character)
volume_up
характеризовать [характеризова́ть] {sl.}
to characterize (také: to depict, to describe, to draw, to paint)
volume_up
изображать [изобража́ть] {sl.}
to characterize (také: to tell)
volume_up
отличать [отлича́ть] {sl.}
to characterize
volume_up
охарактеризовать [охарактеризова́ть] {sl.}
We can characterize these explanations as being rooted in…
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...

Příklady použití pro "to characterize" v ruském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMathematicians like to characterize things by being formalist.
Математики обычно характеризуют вещи формальным образом.