anglicko-rumunsko překlad pro "you pick"

EN

"you pick" rumunský překlad

Viz příklady pro použití "you pick" v kontextu.

Podobné překlady pro "you pick" rumunsky

you příslovce
Romanian
you zájmeno
you citoslovce
Romanian
to you zájmeno
Romanian
(to) you zájmeno
you! citoslovce
Romanian
pick podstatné jméno
to pick sloveso

Příklady použití pro "you pick" v rumunském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt can pick you up but it is addictive and leads to economic death.'
Îţi poate ridica moralul, dar cauzează dependenţă şi duce la deces economic.”
EnglishYou might not care, but this is something to consider when you pick your monitors.
Probabil nu vă preocupă acest lucru, dar ar trebui să-l luați în calcul când alegeți monitoarele.
EnglishBut there are two exceptions: You can pick any two flower or season tiles.
Dar există două excepții: Aveți posibilitatea să alegeți oricare două plăcuțe cu flori sau anotimpuri.
EnglishYou just pick the face that works best for each person from each photo.
Pur și simplu alegeți din fiecare fotografie fața care se potrivește cel mai bine pentru fiecare persoană.
EnglishInternet Explorer lets you pick which fonts and colors will be used to display webpages.
Internet Explorer vă permite să alegeți ce fonturi și culori să fie utilizate pentru afișarea paginilor Web.
EnglishThis program saves files in the Documents folder, but you can pick another location if you prefer.
Acest program salvează fișiere în folderul Documente, însă, dacă preferați, aveți posibilitatea să alegeți o altă locație.
EnglishBut why do they make you pick just one home page?
But why do they make you pick just one home page?
EnglishPick one you like, and download it.
Alegeți una care vă place și descărcați-o.
EnglishSo if you encounter a network connection problem or have to shut down your computer, you can pick up right where you left off.
Astfel, dacă întâlniți o problemă de conectare la rețea sau trebuie să închideți computerul, este posibil să reluați de unde ați rămas.
EnglishThe background only appears on Start, but the color you pick appears in a few other places, too—like the charms and the sign-in screen.
Fundalul se afișează doar la Start, dar culoarea pe care o alegeți apare încă în câteva locuri, precum butoanele și ecranul de conectare.
EnglishThis is called Automatic Crash Recovery, and it lets you pick up where you left off in case Internet Explorer unexpectedly closes.
Acest lucru se numește Recuperare automată după cădere și vă lasă să reveniți acolo unde erați când Internet Explorer s-a închis pe neașteptate.
EnglishThe background shows up only on Start, but the color you pick shows up in a few other places too, like the charms and the sign-in screen.
Fundalul se afișează doar la Start, dar culoarea pe care o alegeți se afișează încă în câteva locuri, precum butoanele și ecranul de conectare.
EnglishThis season’s mice offer you a chance to pick from some original designs that add beauty and style to your computing experience.
Mouse-urile acestui sezon vă dau ocazia de a alege dintre câteva designuri originale care completează prin frumuseţe şi stil experienţa utilizării computerului.
EnglishTap or click the arrow next to the New button, choose the kind of snip you want, and then pick the area of the screen that you want to capture.
Atingeți sau faceți clic pe săgeata de lângă butonul Nou, alegeți tipul de decupaj dorit, apoi alegeți zona de pe ecran pe care doriți să o capturați.
EnglishWhen you start a new browsing session, you can pick up where you left off by reopening the pages from the last time you used Internet Explorer.
Când începeți o nouă sesiune de navigare, puteți relua de unde v-ați oprit, prin redeschiderea paginilor de la precedenta utilizare a Internet Explorer.
EnglishI very much hope that when you return, you will pick up where you left off when you were here, namely being inspired by the parliamentary system.
Sper foarte mult că atunci când vă veţi întoarce, vă veţi relua activitatea aici din punctul din care aţi plecat, fiind inspirată de sistemul parlamentar.
EnglishWhen choosing a disc format, it's helpful to understand what the differences are, so you can pick the right format for the disc you're going to burn.
Când alegeți un format de disc, este util să înțelegeți care sunt diferențele, pentru a alege formatul corect pentru discul pe care urmează să îl inscripționați.
EnglishIn Snipping Tool, tap or click the arrow next to the New button, choose the kind of snip you want, and then pick the area of your screen that you want to capture.
În Instrumentul de decupare, atingeți sau faceți clic pe săgeata de lângă butonul Nou, alegeți tipul de decupaj dorit, apoi alegeți zona de pe ecran pe care doriți să o capturați.

Jiná slova

English
  • you pick

V česko-anglickém slovníku najdete více překladů.