anglicko-rumunsko překlad pro "und"

EN

"und" rumunský překlad

Viz příklady pro použití "und" v kontextu.

Příklady použití pro "und" v rumunském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishSächsischen Landesbibliothek-Staats und Universitätsbibliothek - Dresden
Sächsischen Landesbibliothek-Staats und Universitätsbibliothek - Dresden
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we voted against Mrs Thun Und Hohenstein's report.
Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, am votat împotriva raportului dnei Thun Und Hohenstein.
EnglishFor this reason, there is one paragraph in Mrs von Thun Und Hohenstein's report that we do not agree with.
Din acest motiv, există un punct în raportul dnei Von Thun Und Hohenstein cu care nu suntem de acord.
EnglishThere has been a lot of publicity about the people in the top jobs, Herman Van Rompuy und Baroness Ashton.
S-a făcut multă publicitate referitoare la persoanele din poziţiile de vârf, Herman Van Rompuy şi baroana Ashton.
EnglishMrs Thun Und Hohenstein has just spoken about the good news and the not so good news concerning this scoreboard.
Dna Thun Und Hohenstein tocmai a vorbit despre veştile bune şi cele mai puţin bune legate de acest tablou de bord.
EnglishBundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
EnglishMr Bielan has supported the idea of indicators on the application of the rules included in Mrs Thun Und Hohenstein's report.
Dl Bielan a sprijinit ideea indicatorilor referitori la aplicarea regulilor incluse în raportul dnei Thun Und Hohenstein.
EnglishThis is also why I told Mrs Thun Und Hohenstein that I agree with this idea of a forum; it is a very good idea.
Acesta este motivul pentru care i-am spus dnei Thun Und Hohenstein că sunt de acord cu această idee a unui forum; este o idee foarte bună.
EnglishMrs Thun Und Hohenstein mentioned this debate; she is attached to it, and particularly to the forum idea, which we owe to her.
Dna Thun Und Hohenstein a menţionat această dezbatere; este ataşată de aceasta, şi în special de ideea forului, pe care i-o datorăm.
EnglishSturm und Drang
EnglishThis is why I thank Mrs Thun Und Hohenstein once more for her high quality report on the scoreboard published by the European Commission.
De aceea îi mulţumesc, încă o dată, dnei Thun Und Hohenstein pentru raportul dumneaei de foarte mare calitate cu privire la tabloul de bord publicat de Comisia Europeană.
EnglishThe Thun Und Hohenstein report criticises certain attitudes adopted in the past and calls for responsibility to be shared among Member States and the Commission.
Raportul Thun Und Hohenstein critică anumite atitudini adoptate în trecut şi face apel la partajarea acestei responsabilităţi între statele membre şi Comisie.
EnglishThere are other good ideas in Mrs Thun Und Hohenstein's report: the partnership with Member States and the creation of this internal market forum, which I support.
Există şi alte idei bune în raportul dnei Thun Und Hohenstein: parteneriatul cu statele membre şi crearea acestui forum al pieţei interne pe care îl susţin.
EnglishThe report does, however, pose a problem on one point: this relates to paragraph 10, which did not initially appear in Mrs Thun Und Hohenstein's draft report.
Raportul ridică însă o problemă cu privire la un anumit punct: este vorba despre punctul 10, care iniţial nu apărea în proiectul de raport al dnei Thun Und Hohenstein.

Jiná slova

English
  • und

Ještě více překladů v česko-anglickém slovníku od bab.la.