anglicko-rumunsko překlad pro "there are"

EN

"there are" rumunský překlad

EN there are
volume_up
{citoslovce}

Podobné překlady pro "there are" rumunsky

there příslovce
Romanian
to be sloveso

Příklady použití pro "there are" v rumunském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishEU financing could support your training and career development as a researcher:
UE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:
EnglishThe current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
Propunerea actuală nu încearcă să schimbe această alocare a responsabilităţilor.
EnglishToday - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
În prezent, conform veştilor primite, mai sunt probleme în Serbia şi Muntenegru.
EnglishThis includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.
Sunt incluse, în special, notele de subsol care au fost adoptate în text astăzi.
EnglishOnly they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Doar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.
EnglishThe Commission welcomes the report, which reflects the key issues appropriately.
Comisia salută raportul care reflectă aspectele principale în mod corespunzător.
EnglishWhat we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
Ceea ce trebuie să facem este să garantăm sprijin financiar pentru acest sector.
EnglishI welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
Salut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
EnglishThis is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
Este vorba în special de activitatea pe care o desfășurăm pe plan internațional.
EnglishIt is also a fact that the Council and the Commission are lagging behind events.
Este, de asemenea, știut că Consiliul și Comisia au rămas în urma evenimentelor.
EnglishSince then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
De atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
EnglishThe Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.
În cadrul acestor negocieri, Comisia nu poate ignora standardele sociale minime.
EnglishTherefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
Prin urmare, s-a folosit doar expresia "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”.
EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.
EnglishFor this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
Din acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.
EnglishChanges made in your Active Directory will be synchronized with Exchange Online.
Modificările efectuate în Active Directory se vor sincroniza cu Exchange Online.
EnglishOver the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
În următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
EnglishIt is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
Epuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
EnglishThe Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
Miniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
EnglishThree quarters of all goods and passengers in the EU are now transported by road.
Trei sferturi din totalul mărfurilor şi persoanelor sunt transportate pe şosele.