anglicko-rumunsko překlad pro "tax"

EN

"tax" rumunský překlad

volume_up
tax {podstatné jméno}
RO

"a taxa" anglický překlad

EN

tax {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Taxa Tobin este un model de taxă pe tranzacţiile financiare care a fost propus.
It is true that the tax on financial transactions would be a tax that would be imposed on the citizen.
Este adevărat că taxa pe tranzacțiile financiare ar fi o taxă care ar fi impusă cetățenilor.
There is no EU‑wide law on vehicle registration and road tax.
Nu există norme europene care să reglementeze taxa de înmatriculare sau taxa de drum.
tax
volume_up
taxă {ž} (impozit)
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Taxa Tobin este un model de taxă pe tranzacţiile financiare care a fost propus.
It is true that the tax on financial transactions would be a tax that would be imposed on the citizen.
Este adevărat că taxa pe tranzacțiile financiare ar fi o taxă care ar fi impusă cetățenilor.
There is no EU‑wide law on vehicle registration and road tax.
Nu există norme europene care să reglementeze taxa de înmatriculare sau taxa de drum.
The first reason is the call for the introduction of a type of EU tax.
Primul motiv este solicitarea introducerii unui fel de impozit UE.
Surely, there is great enthusiasm to introduce a new tax on financial transactions.
Sigur, există un entuziasm mare pentru a introduce un nou impozit pe tranzacțiile financiare.
A direct EU tax, which is what the Commission wants, is unacceptable for several reasons.
Un impozit direct al UE, ceea ce dorește Comisia, este inacceptabil din mai multe motive.
tax
volume_up
gloabă (impozit) {ž}
2. finance
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Taxa Tobin este un model de taxă pe tranzacţiile financiare care a fost propus.
It is true that the tax on financial transactions would be a tax that would be imposed on the citizen.
Este adevărat că taxa pe tranzacțiile financiare ar fi o taxă care ar fi impusă cetățenilor.
There is no EU‑wide law on vehicle registration and road tax.
Nu există norme europene care să reglementeze taxa de înmatriculare sau taxa de drum.
3. ekonomika
tax (také: taxation)
The first reason is the call for the introduction of a type of EU tax.
Primul motiv este solicitarea introducerii unui fel de impozit UE.
Surely, there is great enthusiasm to introduce a new tax on financial transactions.
Sigur, există un entuziasm mare pentru a introduce un nou impozit pe tranzacțiile financiare.
A direct EU tax, which is what the Commission wants, is unacceptable for several reasons.
Un impozit direct al UE, ceea ce dorește Comisia, este inacceptabil din mai multe motive.
tax (také: duty, impost, tarrif)
volume_up
bir {stř} [zast.]
RO

a taxa {sloveso}

volume_up
a taxa (také: a ispiti, a impune)
Taxa Tobin este un model de taxă pe tranzacţiile financiare care a fost propus.
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Dacă merg la supermarket și cumpăr o cutie de lapte, plătesc taxa pe valoare adăugată.
If I go to the supermarket and buy a carton of milk, I pay value added tax.
În plus, se pune întrebarea cine va colecta taxa şi cine va decide cum va fi folosită.
Then there is the question of who is to collect the tax and who is to decide how it is used.
Permiteţi-mi să închei spunând că trebuie să impunem o taxă pe speculaţia financiară, care ar creşte sprijinul cetăţenilor noştri pentru o Europă finanţată corespunzător.
Let me conclude by saying that we need to impose a tax on financial speculation, which would increase our citizens' support for a well-financed Europe.

Synonyma (anglicky) pro "tax":

tax

Příklady použití pro "tax" v rumunském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis is just what tax administrations and small entrepreneurs alike can do without.
Administraţiile fiscale şi micii întreprinzători se pot lipsi de aceste lucruri.
EnglishBut there is an issue here, and we need to put down the marker about tax evasion.
Însă aici mai există o problemă şi trebuie să subliniem aspectul evaziunii fiscale.
EnglishThis is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
Aceasta din motiv de respect faţă de cei care plătesc impozite şi respectă regulile.
EnglishThe idea of a financial transactions tax has generated a lot of attention so far.
Ideea unei taxe pe tranzacţiile financiare a stârnit până acum multă atenţie.
EnglishWe proposed the introduction of a financial transaction tax to finance this.
Am propus introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare pentru a-l finanța.
EnglishThe tax privileges that heavy goods vehicles enjoy are not being curtailed.
Facilitățile fiscale de care se bucură vehiculele grele de marfă nu sunt reduse.
EnglishThis way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
În acest fel, am putea da un imbold cooperării anevoioase între serviciile fiscale.
EnglishThe elevation of tax fraud to the level of government policy: Palinka distillation.
Ridicarea fraudei fiscale la nivel de politică guvernamentală: distilarea palincii.
EnglishIt could be the basis for the genuine new European tax policy that we need.
Ar putea constitui baza politicii fiscale europene autentice de care avem nevoie.
EnglishYou said that this is primarily about tax, fiscal and social cooperation.
Aţi afirmat că acest lucru ţine în primul rând de cooperarea fiscală şi socială.
EnglishTaking into account that the tax system is opaque and irrational, I voted against.
Am votat împotrivă, deoarece sistemul de impozitare este opac și irațional.
EnglishThis is all about loyalty between Member States and their tax administrations.
Este vorba de loialitate între statele membre şi administraţiile fiscale ale acestora.
EnglishNow, what we need to do in the future is to ensure that tax evasion is cut down.
Ei bine, ce trebuie să facem pe viitor este să ne asigurăm că reducem evaziunea fiscală.
EnglishIt is not by means of a new tax that we will solve the problem of public finances.
Nu vom rezolva problema finanţelor publice prin intermediul unei noi taxe.
EnglishIn that case, the other EU country may not be entitled to tax your unemployment benefits.
În acest caz, cealaltă ţară nu ar trebui să vă impoziteze indemnizaţia de şomaj.
EnglishThe EU Member States must finance themselves and not tax their neighbours.
Statele membre UE trebuie să se finanţeze singure şi nu să-şi taxeze vecinii.
EnglishTherefore, the proposal will have no consequences in terms of tax rates.
Prin urmare, propunerea nu va avea consecințe în ceea ce privește cotele taxelor.
EnglishHowever, there are two aspects of tax evasion which have stood out during the crisis.
Totuşi, există două aspecte ale evaziunii fiscale care au rezistat pe durata crizei.
EnglishLadies and gentlemen, the problem of tax havens is not a mere technical issue.
Doamnelor şi domnilor, problema paradisurilor fiscale nu este doar o chestiune tehnică.
EnglishThese agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.
De multe ori, în baza acestor acorduri se poate determina ţara în care sunteţi impozitat.