anglicko-rumunsko překlad pro "competency"

EN

"competency" rumunský překlad

volume_up
competency {podstatné jméno}
EN

competency {podstatné jméno}

volume_up
We applaud this competency because the defence of legality and public ethics falls not just to the state, but to everyone.
Noi salutăm această competenţă, deoarece apărarea legalităţii şi eticii publice aparţine nu numai statului, ci tuturor.
We need to know whether the European Union will have the powers and the competency to play a role.
Trebuie să ştim dacă Uniunea Europeană va avea puterea şi competenţa de a juca un rol în această problemă.
The Czech Presidency is aware that the organisation of health systems falls fully within the competency of Member States.
Preşedinţia cehă cunoaşte faptul că organizarea sistemelor de sănătate este întrutotul de competenţa statelor membre.

Synonyma (anglicky) pro "competency":

competency
English

Příklady použití pro "competency" v rumunském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWhat sort of effect will EU exclusive competency on bilateral investment have on Member States?
Ce fel de efect va avea asupra statelor membre competența exclusivă a Uniunii Europene în ceea ce privește investițiile bilaterale?
EnglishHowever, national banks should be the last place where appointments are made on the basis of political rather than competency criteria.
Din fericire, Banca Naţională a României are şi foarte mulţi profesionişti, iar parcursul său pe perioada crizei economice a fost impecabil.
EnglishAlthough we may disagree with this amendment, it is fully within the competency of the Hungarian Parliament and EU representatives should respect it.
Deși am putea să nu fim de acord cu acest amendament, el ține în totalitate de competența parlamentului maghiar, iar reprezentanții UE ar trebui să îl respecte.
EnglishIt would have been more opportune, in my view, to concentrate on specific aspects and sectors, rather than to try and create a new competency shared between the EU and the Member States.
Ar fi fost mai oportun, în opinia mea, să ne concentrăm pe aspecte și sectoare specifice, decât să încercăm să creăm o nouă competență împărțită între UE și statele membre.
EnglishScientific research is one of the bases of the European strategy for economic development, ensuring competency, development of the social area and environmental protection.
Cercetarea ştiinţifică constituie unul dintre fundamentele strategiei europene pentru dezvoltare economică, asigurarea competitivităţii, dezvoltarea domeniului social şi protecţia mediului.
EnglishIn so doing, the competency for these financing instruments was fully transferred to the Commission and to the High Representative, and with her, to the European External Action Service.
Astfel, competența privind aceste instrumente de finanțare a fost transferată integral Comisiei și Înaltei Reprezentante și odată cu aceasta Serviciului european de acțiune externă.