anglicko-rumunsko překlad pro "cable"

EN

"cable" rumunský překlad

volume_up
cable {podstatné jméno}

EN cable
volume_up
{podstatné jméno}

cable (také: cord)
volume_up
cablu {stř}
Ask the cable technician to check on the quality of the cable signal.
Rugați-l pe tehnicianul de cablu să verifice calitatea semnalului de cablu.
If you are using cable, connect your modem to a cable jack.
Dacă utilizați cablu, conectați modemul la o mufă de cablu.
Connect the cable from the cable source (wall jack) to the TV-IN jack on the Digital Cable Tuner.
Conectați cablul din sursa de cablu (priza de perete) la priza TV IN din tunerul de cablu digital.
cable (také: band, chain)
volume_up
lanţ {stř}
cable (také: rope)
volume_up
odgon {stř}
cable
volume_up
funie (otgon) {ž}
cable (také: thick rope)
volume_up
pălimar {stř} (funie)

Příklady použití pro "cable" v rumunském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIf you're using a wired connection, make sure the network cable isn't defective.
Dacă utilizați o conexiune cu fir, asigurați-vă că nu este defect cablul de rețea.
EnglishIf you're using a wired connection, make sure the network cable isn't defective.
Dacă utilizați o conexiune cu fir, asigurați-vă că nu s-a defectat cablul de rețea.
EnglishPlug the other end of the Ethernet cable into the Ethernet port on your Extender.
Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet în portul Ethernet din extender.
EnglishCableCARD S/N: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
CableCARD S/N: Veţi găsi acest număr în exteriorul dispozitivului CableCARD.
EnglishIf you're using a wired connection, make sure that the network cable isn't defective.
Dacă utilizați o conexiune cu fir, asigurați-vă că nu este defect cablul de rețea.
EnglishThe purpose of a CableCARD is to allow access to channels that are encrypted.
Scopul unei cartele CableCARD este să permită accesul la canalele criptate.
EnglishUnitAddress: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
UnitAddress: Veţi găsi acest număr în exteriorul dispozitivului CableCARD.
EnglishThe IR (infrared) control cable on your set-top box is positioned incorrectly.
Cablul de control IR (infraroșu) de pe set-top este poziționat incorect.
EnglishConnect the device to your PC using the separate cable or cord attached to the device.
Conectați dispozitivul la PC utilizând cablul separat atașat la dispozitiv.
EnglishMake sure that the Ethernet cable is inserted into the network adapter in your computer.
Asigurați-vă că este inserat cablul Ethernet în adaptorul de rețea din computerul dvs.
EnglishAfter you have the right cable, follow these steps to connect your computer to your TV:
După ce aveți cablul corect, urmați acești pași pentru a conecta computerul la televizor:
EnglishCablemusic File size: 340 KB Created by: CableMusic NetworksDownload
Cablemusic Dimensiune fișier: 340 KO Creat de: CableMusic NetworksDescărcare
EnglishThe type of TV programming that you subscribe to from your cable or satellite provider.
Țara sau regiunea în care locuiți și standardul de difuzare utilizat.
EnglishAnalog (for example, local and basic cable channels, but no premium or digital TV channels)
Analog (de exemplu, canalele locale şi de bază, dar nu canalele TV premium sau digitale)
EnglishThe Ethernet cable is plugged correctly into the Ethernet port on the modem and on your computer.
Cablul Ethernet este conectat corect la portul Ethernet de pe modem și la computer.
EnglishThe infrared remote control cable, also known as an IR blaster, might not be connected.
Cablul de control la distanţă cu infraroşii, denumit şi IR blaster, poate să nu fie conectat.
EnglishTest a variety of channels to confirm that the CableCARD has been activated properly.
Testați o varietate de canale pentru a confirma că s-a activat corespunzător cartela CableCARD.
EnglishConnect your digital camera to your computer using its USB cable, and then turn on the camera.
Conectați-vă camera digitală la computer utilizând cablul său USB, apoi porniți camera.
EnglishIf you have a CableCARD, it might not be configured correctly.
Dacă aveți un CableCARD, este posibil ca acesta să nu fie configurat corect.
EnglishIf you have a CableCARD, it might not be inserted correctly.
Dacă aveți un CableCARD, este posibil ca acesta să nu fie introdus corect.