anglicko-rumunsko překlad pro "to be echoed"

EN

"to be echoed" rumunský překlad

RO

EN to be echoed
volume_up
{sloveso}

to be echoed (také: to resound, to echo)

Podobné překlady pro "to be echoed" rumunsky

to be sloveso
to echo sloveso
Romanian
echo podstatné jméno

Příklady použití pro "to be echoed" v rumunském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishFrom that moment this concept has echoed through the whole of history.
Începând cu acel moment, acest concept ne-a marcat întreaga istorie.
EnglishThis sentiment has also been echoed by the Committee on Petitions, and I support his re-election.
Aceasta este şi părerea Comisiei pentru petiţii, şi sprijin realegerea sa.
EnglishI would like to extend my congratulations to them, and I hope that it will be echoed across Parliament.
Aş dori să-i felicit şi pe aceştia şi sper că acest lucru va avea ecou în Parlament.
EnglishLadies and gentlemen, it is time for Hugo's voice to be echoed and heard in my region as well.
Doamnelor și domnilor, este timpul ca vocea lui Hugo să fie repetată și auzită și în regiunea mea.
EnglishThe rhetoric of human rights, which so often echoed this Chamber, must now be honoured in word and deed.
Retorica drepturilor omului, atât de des auzită în această Cameră, trebuie să fie acum onorată prin vorbe şi fapte.
Englishto be echoed/mirrored/reflected
Englishto be echoed/mirrored/reflected
EnglishThis is echoed by the European Commission, the ICRC, the UN, the International Crisis Group and Refugee Care Netherlands.
Acest fapt are ecouri puternice la Comisia Europeană, la CICR, Organizaţia Naţiunilor Unite, Grupul Internaţional de Criză şi Îngrijirea refugiaţilor Olanda.
EnglishI pick up particularly on Mr La Via's comments on the budget, which have been echoed by remarkably few colleagues this morning.
Fac referire în special la comentariile dlui La Via despre buget, care, în această dimineaţă, s-au regăsit în discursul a surprinzător de puţini colegi.
EnglishMr President, much of this debate on textiles is echoed in debates we have about food, the origins of food and how we label food.
Domnule preşedinte, multe aspecte din această dezbatere privind textilele îşi au ecoul în dezbaterile despre alimente, originea şi modul de etichetare a acestora.
EnglishThis resistance is echoed resoundingly in arguments over the budgetary costs of such a common policy, which would seem to be unsustainable in a crisis context.
Această opoziție se reflectă puternic în argumente privind costurile bugetare ale acestei politici comune, care ar părea nesustenabile într-un context de criză.
EnglishThe rapporteur was concerned about the transparency of Eurofound's human resources management, and these concerns were echoed by the other members of the Committee on Budgets.
Raportorul a fost preocupat de transparența gestionării resurselor umane ale Eurofound și aceste preocupări au fost împărtășite de alți membri ai Comisiei pentru bugete.